Ηλεκτρονικό πρόγραμμα ευστάθειας (ESC) - γενικά

Το σύστημα ευστάθειας ESC (Electronic Stability Control) βοηθά τον οδηγό να αποφύγει τη διολίσθηση και βελτιώνει την πρόσφυση του αυτοκινήτου.
Px-1420-Antisladd symbol ESC - tabell

Η ενεργοποίηση του συστήματος ESC κατά την πέδηση μπορεί να γίνει αισθητή ως παλμικός ήχος. Το αυτοκίνητο ενδέχεται να επιταχύνει πιο αργά απ' ό,τι συνήθως όταν πατήσετε το πεντάλ γκαζιού.

 Προειδοποίηση

Το σύστημα ευστάθειας ESC λειτουργεί επιβοηθητικά - δεν μπορεί να διαχειριστεί όλες τις καταστάσεις σε όλες τις οδικές συνθήκες.

Ο οδηγός φέρει πάντοτε την ευθύνη να διασφαλίζει ότι το αυτοκίνητο οδηγείται σωστά και ότι τηρούνται οι ισχύοντες κανόνες και κανονισμοί οδικής κυκλοφορίας.

Το σύστημα ESC περιλαμβάνει τις παρακάτω λειτουργίες:

  • Σύστημα ενεργού ελέγχου εκτροπής
  • Σύστημα ελέγχου σπιναρίσματος
  • Σύστημα ελέγχου πρόσφυσης
  • Σύστημα ελέγχου βραδύτητας κινητήρα - EDC
  • Σύστημα ελέγχου πρόσφυσης στις στροφές - CTC
  • Υποβοήθηση ευστάθειας τρέιλερ - TSA

Σύστημα ενεργού ελέγχου εκτροπής

Η λειτουργία αυτή ελέγχει τη δύναμη κίνησης και πέδησης των τροχών μεμονωμένα, προκειμένου να διατηρήσει την ευστάθεια του αυτοκινήτου.

Σύστημα ελέγχου σπιναρίσματος

Η λειτουργία αυτή αποτρέπει το σπινάρισμα των κινητήριων τροχών κατά τη διάρκεια της επιτάχυνσης.

Σύστημα ελέγχου πρόσφυσης

Η λειτουργία αυτή είναι ενεργή σε χαμηλές ταχύτητες και μεταφέρει ισχύ από τον κινητήριο τροχό που ολισθαίνει στον κινητήριο τροχό που δεν ολισθαίνει.

Σύστημα ελέγχου βραδύτητας κινητήρα - EDC

Το EDC (Engine Drag Control) αποτρέπει το ακούσιο κλείδωμα των τροχών, π.χ. μετά από επιλογή μικρότερης σχέσης ή πέδηση από τον κινητήρα όταν οδηγείτε με χαμηλές σχέσεις σε ολισθηρό οδόστρωμα.

Το ακούσιο κλείδωμα των τροχών κατά την οδήγηση μπορεί, μεταξύ άλλων, να επηρεάσει την ικανότητα του οδηγού να διευθύνει το αυτοκίνητο.

Σύστημα ελέγχου υποστροφής/υπερστροφής - CTC*

Το CTC αντισταθμίζει την υποστροφή και επιτρέπει στον οδηγό να επιταχύνει περισσότερο απ' ό,τι συνήθως στις στροφές χωρίς ο εσωτερικός τροχός να σπινάρει, π.χ. σε μια είσοδο-στροφή στο αυτοκινητόδρομο για τη λωρίδα επιτάχυνσης ώστε να ενσωματωθεί ομαλά με τη ροή των υπόλοιπων οχημάτων.

Trailer Stability Assist* - TSA1

Ο σκοπός της λειτουργίας Trailer stability assist είναι να σταθεροποιεί το αυτοκίνητο με το συνδεδεμένο τρέιλερ εάν αρχίσει να διπλώνει. Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. Οδήγηση με τρέιλερ*.

 Σημείωση

Η λειτουργία απενεργοποιείται εάν ο οδηγός επιλέξει τη λειτουργία Sport.
  1. * Προαιρετικός εξοπλισμός/αξεσουάρ.
  2. 1 Το Trailer Stability Assist συμπεριλαμβάνεται στην εγκατάσταση του εργοστασιακού κοτσαδόρου της Volvo.