Αλκοτέστ με φραγή εκκίνησης* - Πρέπει να θυμάστε τα εξής

Το Αλκοτέστ με φραγή εκκίνησης χρησιμοποιείται για να αποτρέψει την οδήγηση του αυτοκινήτου από άτομα που βρίσκονται υπό την επήρεια οινοπνεύματος.

Για να επιτευχθεί σωστή λειτουργία και όσο το δυνατόν πιο ακριβής μέτρηση:

 • Μην τρώτε και μην πίνετε περίπου 5 λεπτά πριν το τεστ αναπνοής.
 • Αποφύγετε το υπερβολικό πλύσιμο του παρμπρίζ - η αλκοόλη στο υγρό των ψεκαστήρων μπορεί να οδηγήσει σε λανθασμένο αποτέλεσμα μέτρησης.

Αλλαγή οδηγού

P3-0946 Alkolås
 1. Ikon röd cirkel 1Ακροφύσιο για το τεστ αναπνοής.
 2. Ikon röd cirkel 2Κουμπί για την αλλαγή οδηγού.
 3. Ikon röd cirkel 3Κουμπί κιβωτίου ταχυτήτων.
 4. Ikon röd cirkel 4Ενδεικτική λυχνία τάσης.
 5. Ikon röd cirkel 5Λυχνία για το αποτέλεσμα του τεστ αναπνοής.
 6. Ikon röd cirkel 6Λυχνία που υποδεικνύει ετοιμότητα για το τεστ αναπνοής.

Για να διασφαλιστεί η διεξαγωγή νέου τεστ αναπνοής σε περίπτωση αλλαγής οδηγού - πατήστε το κουμπί (2) για την αλλαγή οδηγού και το κουμπί αποστολής (3) ταυτόχρονα επί 3 δευτερόλεπτα περίπου. Σε αυτό το σημείο, το αυτοκίνητο επιστρέφει στη λειτουργία αναστολής εκκίνησης και απαιτείται νέο επιτυχές τεστ αναπνοής για να τεθεί ο κινητήρας σε λειτουργία.

Βαθμονόμηση και σέρβις

Το Αλκοτέστ με φραγή εκκίνησης πρέπει να ελέγχεται και να βαθμονομείται σε συνεργείο1 κάθε 12 μήνες.

30 ημέρες πριν χρειαστεί επαναβαθμονόμηση, στον πίνακα οργάνων εμφανίζεται το μήνυμα Alcoguard Απαιτείται βαθμονόμηση Βλ. εγχειρίδιο. Εάν δεν διεξαχθεί βαθμονόμηση εντός αυτών των 30 ημερών, τότε η κανονική εκκίνηση του κινητήρα θα ανασταλεί - σε αυτή την περίπτωση θα είναι εφικτή μόνο η εκκίνηση μέσω της λειτουργίας Παράκαμψης, βλ. παρακάτω επικεφαλίδα "Κατάσταση έκτακτης ανάγκης".

Για να σβήσει το μήνυμα, πατήστε το κουμπί αποστολής (3) μία φορά. Διαφορετικά, θα σβήσει αυτόματα μετά από 2 λεπτά περίπου αλλά στη συνέχεια θα επανεμφανίζεται σε κάθε εκκίνηση του κινητήρα - μόνο με επαναβαθμονόμηση σε ένα συνεργείο1 μπορεί το μήνυμα να διαγραφεί μόνιμα.

Χαμηλές ή υψηλές θερμοκρασίες

Όσο πιο χαμηλές θερμοκρασίες επικρατούν, τόσο περισσότερο χρόνος μεσολαβεί μέχρι το Αλκοτέστ με φραγή εκκίνησης να είναι έτοιμο για χρήση.

Θερμοκρασία (ºC)Μέγιστο διάστημα θέρμανσης (δευτερόλεπτα)
+10 έως +85 10
-5 έως +1060
-40 έως -5180

Κατάσταση έκτακτης ανάγκης

Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, ή εάν το Αλκοτέστ με φραγή εκκίνησης δεν λειτουργεί, μπορείτε να παρακάμψετε το Αλκοτέστ με φραγή εκκίνησης για να μπορέσετε να οδηγήσετε το αυτοκίνητο.

 Σημείωση

Όλες οι ενεργοποιήσεις με παράκαμψη καταχωρούνται και αποθηκεύονται στη μνήμη, βλ. Καταγραφή δεδομένων.

Μόλις η λειτουργία παράκαμψης ενεργοποιηθεί, στον πίνακα οργάνων εμφανίζεται συνεχώς η ένδειξη Alcoguard Παράκαμψη ενεργοποιημένη ενώ οδηγείτε και μπορεί να διαγραφεί μόνο σε συνεργείο1.

Μπορείτε να ελέγξετε τη λειτουργία Παράκαμψης χωρίς να καταχωρηθεί το μήνυμα σφάλματος - σε αυτή την περίπτωση, διεξάγετε όλα τα βήματα χωρίς να θέσετε το αυτοκίνητο σε λειτουργία. Το μήνυμα σφάλματος διαγράφεται όταν το αυτοκίνητο κλειδωθεί.

Όταν το Αλκοτέστ με φραγή εκκίνησης είναι εγκατεστημένο, ως επιλογή παράκαμψης επιλέγεται είτε η λειτουργία Παράκαμψης είτε η λειτουργία Έκτακτης ανάγκης. Μπορείτε να αλλάξετε αυτή τη ρύθμιση αργότερα σε ένα συνεργείο1.

Ενεργοποίηση της λειτουργίας Παράκαμψης

 • Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί OK στον αριστερό μοχλοδιακόπτη και ταυτόχρονα το κουμπί για τα αλάρμ επί 5 δευτερόλεπτα περίπου - στον πίνακα οργάνων πρώτα εμφανίζεται η ένδειξη Παράκαμψη ενεργοποιημένη Παρακαλώ περιμένετε 1' και στη συνέχεια η ένδειξη Alcoguard Παράκαμψη ενεργοποιημένη - μετά από αυτό, ο κινητήρας μπορεί να τεθεί σε λειτουργία.

Η λειτουργία αυτή μπορεί να ενεργοποιηθεί αρκετές φορές. Το μήνυμα σφάλματος που εμφανίζεται κατά την οδήγηση μπορεί να διαγραφεί μόνο σε συνεργείο1.

Ενεργοποίηση της λειτουργίας Έκτακτης ανάγκης

 • Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί OK στον αριστερό μοχλοδιακόπτη και ταυτόχρονα το κουμπί για τα αλάρμ επί 5 δευτερόλεπτα περίπου - στον πίνακα οργάνων εμφανίζεται η ένδειξη Alcoguard Παράκαμψη ενεργοποιημένη και ο κινητήρας μπορεί να τεθεί σε λειτουργία.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία μία φορά, και στη συνέχεια η διαγραφή πρέπει να γίνει σε συνεργείο1.

 1. * Προαιρετικός εξοπλισμός/αξεσουάρ.
 2. 1 Συνιστάται να απευθυνθείτε σε ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Volvo.