Μηνύματα

Όταν ανάβει μια προειδοποιητική, πληροφοριακή ή ενδεικτική λυχνία, στην οθόνη πληροφοριών εμφανίζεται ένα αντίστοιχο μήνυμα.
ΜήνυμαΕρμηνεία
Σταματ. με ασφάλ1Σταματήστε και σβήστε τον κινητήρα. Σοβαρός κίνδυνος ζημιάς - συμβουλευτείτε ένα συνεργείο2.
Σβήσ. κιν.1Σταματήστε και σβήστε τον κινητήρα. Σοβαρός κίνδυνος ζημιάς - συμβουλευτείτε ένα συνεργείο2.
Επείγον σέρβις1Απευθυνθείτε σε ένα συνεργείο2 ώστε το αυτοκίνητο να ελεγχθεί αμέσως.
Απαιτ. σέρβις1Απευθυνθείτε σε ένα συνεργείο2 ώστε το αυτοκίνητο να ελεγχθεί το συντομότερο δυνατό.
Βλ. εγχειρίδιο1Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο κατόχου.
Ώρα να κλείσετε ραντεβού για συντήρησηΏρα να κανονίσετε το προγραμματισμένο σέρβις - απευθυνθείτε σε ένα συνεργείο2.
Ώρα για τακτική συντήρησηΏρα για το προγραμματισμένο σέρβις - απευθυνθείτε σε ένα συνεργείο2. Καθορίζεται από τον αριθμό των διανυθέντων χιλιομέτρων, τον αριθμό των μηνών που έχουν παρέλθει από το τελευταίο σέρβις, τη χρονική διάρκεια λειτουργίας του κινητήρα και τις προδιαγραφές του λαδιού.
Η προγραμματισμένη συντήρηση έχει παρέλθειΕάν το πρόγραμμα σέρβις δεν τηρείται, η εγγύηση δεν καλύπτει τυχόν εξαρτήματα που έχουν υποστεί ζημιά - απευθυνθείτε σε ένα συνεργείο2.
Κιβώτιο ταχυτήτων Απαιτείται αλλαγή λαδιού Απευθυνθείτε σε ένα συνεργείο2 ώστε το αυτοκίνητο να ελεγχθεί το συντομότερο δυνατό.
Κιβώτιο ταχυτήτων Μειωμένη απόδοση

Η λειτουργικότητα του κιβωτίου ταχυτήτων είναι περιορισμένη. Οδηγείτε με προσοχή μέχρι να σβήσει το μήνυμα3.

Εάν εμφανίζεται επανειλημμένα - απευθυνθείτε σε ένα συνεργείο2.

Κιβώτιο ταχυτήτων ζεστό Μειώστε ταχύτηταΟδηγήστε ομαλά για λίγη ώρα ακόμη ή σταματήστε το αυτοκίνητο με ασφάλεια. Επιλέξτε νεκρά και αφήστε τον κινητήρα να λειτουργήσει στο ρελαντί μέχρι να σβήσει το μήνυμα3.
Κιβώτιο ταχυτήτων ζεστό Σταματήστε με ασφάλεια Περιμένετε να κρυώσειΣοβαρή βλάβη. Σταματήστε αμέσως το αυτοκίνητο με ασφάλεια και απευθυνθείτε σε ένα συνεργείο2.
Προσωρ. απενεργ.1Μια λειτουργία έχει απενεργοποιηθεί προσωρινά και επαναρυθμίζεται αυτόματα ενώ οδηγείτε ή μετά από την επόμενη εκκίνηση του κινητήρα.
Χαμηλή ισχύς μπαταρίας Λειτουργία εξοικονόμησης ισχύοςΤο ηχοσύστημα τίθεται εκτός λειτουργίας για εξοικονόμηση ισχύος. Φορτίστε την μπαταρία.
  1. 1 Τμήμα μηνύματος, εμφανίζεται μαζί με πληροφορίες σχετικά με το πού έχει εμφανιστεί το πρόβλημα.
  2. 2 Συνιστάται να απευθυνθείτε σε ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Volvo.
  3. * Προαιρετικός εξοπλισμός/αξεσουάρ.
  4. 3 Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων, βλ. Αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων -- Geartronic*.