Επιτήρηση πίεσης ελαστικών (TPMS)*1 - συστάσεις

Συστάσεις για το σύστημα επιτήρησης πίεσης ελαστικών TPMS (Tyre Pressure Monitoring System).
 • Η Volvo συνιστά την τοποθέτηση αισθητήρων TPMS σε όλα τα ελαστικά του αυτοκινήτου, συμπ. των χειμερινών ελαστικών.
 • Η Volvo συνιστά να μην αλλάζετε τους αισθητήρες μεταξύ των τροχών.
 • Ο εφεδρικός τροχός δεν διαθέτει αισθητήρα TPMS.
 • Αν χρησιμοποιηθεί εφεδρικός ή κανονικός τροχός χωρίς αισθητήρα TPMS, στον πίνακα οργάνων θα εμφανιστεί το μήνυμα σφάλματος Σύστημα πίεσης ελαστικών Απαιτείται σέρβις.
 • Ελέγχετε πάντοτε το σύστημα μετά από αλλαγή τροχού για να είστε σίγουροι ότι το σύστημα λειτουργεί κανονικά με τους καινούργιους τροχούς.
 • Αν αλλαχθεί κάποιος τροχός ή αν ο αισθητήρας TPMS μετακινηθεί σε κάποιον άλλο τροχό, τότε η τσιμούχα, το παξιμάδι και το στέλεχος της βαλβίδας πρέπει να αντικατασταθούν.
 • Όταν έχουν τοποθετηθεί αισθητήρες TPMS, το αυτοκίνητο πρέπει να τεθεί εκτός λειτουργίας τουλάχιστον επί 15 λεπτά, διαφορετικά στον πίνακα οργάνων θα εμφανιστεί ένα μήνυμα σφάλματος.

 Προειδοποίηση

Κατά το φούσκωμα ελαστικών που διαθέτουν σύστημα TPMS, κρατήστε το ακροφύσιο της αντλίας ακριβώς πάνω στη βαλβίδα για να μην υποστεί ζημιά η βαλβίδα.

 Σημείωση

 • Μετά το φούσκωμα του ελαστικού, επανατοποθετείτε πάντοτε την τάπα της βαλβίδας για να μην υποστεί ζημιά η βαλβίδα από χαλίκια, βρομιά, κ.λπ.
 • Χρησιμοποιείτε μόνο πλαστικές τάπες βαλβίδων. Οι μεταλλικές τάπες βαλβίδων μπορεί να οξειδωθούν και να είναι δύσκολο να τις ξεβιδώσετε.

 Σημείωση

Αν θέλετε να τοποθετήσετε ελαστικά διαφορετικής διάστασης, το σύστημα TPMS πρέπει να επαναρυθμιστεί. Για περισσότερες πληροφορίες - απευθυνθείτε σε έναν εξουσιοδοτημένο διανομέα της Volvo.
 1. * Προαιρετικός εξοπλισμός/αξεσουάρ.
 2. 1 Διατίθεται μόνο στο S60/V60 Polestar με 350 hp.