Αλλαγή τροχών - τοποθέτηση

Είναι σημαντικό η διαδικασία τοποθέτησης του τροχού να πραγματοποιηθεί σωστά.

Τοποθέτηση

 Προειδοποίηση

Ποτέ μην μπαίνετε κάτω από το αυτοκίνητο όταν είναι ανυψωμένο με γρύλο.

Οι επιβάτες δεν πρέπει να παραμένουν μέσα στο αυτοκίνητο ενώ αυτό ανυψώνεται με το γρύλο. Αν πρέπει να αλλάξετε ελαστικό σε σημείο με διερχόμενη κυκλοφορία οχημάτων, οι επιβάτες πρέπει να σταθούν σε ασφαλές σημείο.

Καθαρίστε τις επιφάνειες επαφής ανάμεσα στον τροχό και το μουαγιέ.
Τοποθετήστε τον τροχό. Σφίξτε καλά τα μπουλόνια του τροχού.

Κατεβάστε το αυτοκίνητο, ώστε να μην μπορεί να περιστραφεί ο τροχός.

P3X-1020-Tighten the lug nuts
Σφίξτε τα μπουλόνια του τροχού χιαστί. Η σωστή σύσφιξη των μπουλονιών του τροχού έχει πολύ μεγάλη σημασία. Σφίξτε τα με ροπή 140 Nm. Ελέγξτε τη ροπή σύσφιξης με δυναμόκλειδο.
Επανατοποθετήστε τα πλαστικά καπάκια στα μπουλόνια των τροχών.
Επανατοποθετήστε τα τάσια, εάν υπάρχουν.

 Σημείωση

  • Μετά το φούσκωμα του ελαστικού, επανατοποθετείτε πάντοτε την τάπα της βαλβίδας για να μην υποστεί ζημιά η βαλβίδα από χαλίκια, βρομιά, κ.λπ.
  • Χρησιμοποιείτε μόνο πλαστικές τάπες βαλβίδων. Οι μεταλλικές τάπες βαλβίδων μπορεί να οξειδωθούν και να είναι δύσκολο να τις ξεβιδώσετε.

 Σημείωση

Η οπή για τη βαλβίδα στο τάσι πρέπει να βρίσκεται επάνω από τη βαλβίδα στη ζάντα κατά την τοποθέτηση.

Όταν επιλέγετε διαφορετική διάσταση ελαστικών1

Ισχύει για αυτοκίνητα με σύστημα επιτήρησης πίεσης ελαστικών (TPMS)2: απευθυνθείτε σε ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Volvo για ενημέρωση του λογισμικού κάθε φορά που αλλάζετε διαστάσεις ελαστικών. Μπορεί να χρειαστεί λήψη (download) λογισμικού όταν επιλέγετε τόσο μεγαλύτερες όσο και μικρότερες διαστάσεις ελαστικών, και επίσης κατά την εναλλαγή μεταξύ θερινών και χειμερινών ελαστικών.

  1. 1 Διατίθεται μόνο στο S60/V60 Polestar με 350 hp
  2. 2 Στάνταρ σε ορισμένες αγορές.