Φρένο

Το ποδόφρενο χρησιμοποιείται για να επιβραδύνετε το αυτοκίνητο ενώ οδηγείτε.

Το αυτοκίνητο διαθέτει δύο κυκλώματα φρένων για λόγους ασφαλείας. Αν κάποιο κύκλωμα φρένων υποστεί βλάβη, η διαδρομή του πεντάλ φρένου μεγαλώνει και πρέπει να πατήσετε το πεντάλ φρένων πιο δυνατά για να φρενάρει το αυτοκίνητο.

Η πίεση που ασκεί με το πόδι ο οδηγός στο πεντάλ φρένου ενισχύεται από το σερβόφρενο.

 Προειδοποίηση

Το σερβόφρενο λειτουργεί μόνο όταν βρίσκεται σε λειτουργία ο κινητήρας.

Αν πατήσετε το ποδόφρενο όταν ο κινητήρας είναι σβηστός, θα αισθανθείτε το πεντάλ σκληρό και θα χρειαστεί να το πατήσετε πιο δυνατά για να φρενάρει το αυτοκίνητο.

Στα αυτοκίνητα με τη λειτουργία Σύστημα υποβοήθησης εκκίνησης σε ανηφόρα (HSA)*1*, το πεντάλ επιστρέφει πιο αργά από ό,τι συνήθως στην κανονική του θέση αν το αυτοκίνητο είναι σταθμευμένο σε επικλινές έδαφος ή σε ανομοιόμορφη επιφάνεια.

Κατά την οδήγηση σε ορεινές περιοχές ή με μεγάλο φορτίο πρέπει να αποφεύγετε την υπερβολική χρήση των φρένων, χρησιμοποιώντας την πέδηση από τον κινητήρα. Η πέδηση από τον κινητήρα εφαρμόζεται πολύ αποτελεσματικά όταν χρησιμοποιείται η ίδια σχέση μετάδοσης στις ανηφορικές και τις κατηφορικές διαδρομές.

Για περισσότερες γενικές πληροφορίες σχετικά με τα βαριά φορτία του αυτοκινήτου, βλ. Λάδι κινητήρα - αντίξοες συνθήκες οδήγησης.

Πέδηση σε βρεγμένο δρόμο

Όταν οδηγείτε για πολύ ώρα σε έντονη βροχόπτωση χωρίς να φρενάρετε, η πέδηση μπορεί να καθυστερήσει ελαφρώς όταν χρησιμοποιήσετε τα φρένα. Αυτό μπορεί επίσης να συμβεί μετά από πλύσιμο του αυτοκινήτου. Τότε είναι απαραίτητο να πατήσετε το πεντάλ φρένων πιο δυνατά. Για αυτό το λόγο, τηρείτε μεγαλύτερη απόσταση από τα προπορευόμενα οχήματα.

Φρενάρετε το αυτοκίνητο δυνατά μετά από οδήγηση σε βρεγμένο δρόμο και μετά από πλύσιμο του αυτοκινήτου. Τα δισκόφρενα στη συνέχεια ζεσταίνονται, στεγνώνουν πιο γρήγορα και προστατεύονται από την οξείδωση. Λάβετε υπόψη σας την τρέχουσα κυκλοφοριακή κατάσταση όταν φρενάρετε.

Πέδηση σε δρόμο με αλάτι

Όταν φρενάρετε σε δρόμο που έχει διαστρωθεί με αλάτι, μπορεί να σχηματιστεί μια στρώση αλατιού στα δισκόφρενα και τις επενδύσεις των φρένων. Αυτό μπορεί να μεγαλώσει την απόσταση ακινητοποίησης. Για αυτό το λόγο, πρέπει να διατηρείτε μεγάλη απόσταση ασφαλείας από το προπορευόμενο όχημα. Επίσης βεβαιωθείτε για τα εξής:

  • Φρενάρετε τακτικά για να αφαιρεθεί τυχόν στρώση αλατιού. Βεβαιωθείτε ότι οι υπόλοιποι χρήστες του δρόμου δεν κινδυνεύουν λόγω της πέδησης.
  • Πατήστε προσεκτικά το πεντάλ φρένων όταν θέλετε να σταματήσετε και πριν αρχίσετε την επόμενη διαδρομή.

Συντήρηση

Για να διατηρήσετε το αυτοκίνητο όσο το δυνατόν πιο ασφαλές και αξιόπιστο, τηρείτε τα μεσοδιαστήματα σέρβις της Volvo που παρατίθενται στο Εγχειρίδιο Σέρβις και Εγγύησης.

Τα καινούργια και τα αντικατασταθέντα τακάκια και δίσκοι των φρένων δεν παρέχουν βέλτιστη πέδηση μέχρι να στρώσουν μετά από μερικές εκατοντάδες χιλιόμετρα. Για να αντισταθμίσετε τη μειωμένη απόδοση των φρένων, πατήστε το πεντάλ φρένων πιο δυνατά. Η Volvo συνιστά να τοποθετείτε μόνο επενδύσεις φρένων που είναι εγκεκριμένες για το Volvo σας.

 Σημαντικό

Η φθορά στα μέρη του συστήματος φρένων πρέπει να ελέγχεται τακτικά.

Απευθυνθείτε σε ένα συνεργείο για πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία ή αναθέστε σε ένα συνεργείο τον έλεγχο - συνιστάται να απευθυνθείτε σε ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Volvo.

Ενδεικτικές λυχνίες και μηνύματα

ΛυχνίαΕρμηνεία
Symbol bromssystemΣταθερά αναμμένη – Ελέγξτε τη στάθμη υγρού φρένων. Εάν η στάθμη είναι χαμηλή, συμπληρώστε υγρό φρένων και ελέγξτε ποια είναι η αιτία απώλειας υγρού φρένων.
Symbol ABSΣταθερά αναμμένη επί 2 δευτερόλεπτα κατά την εκκίνηση του κινητήρα - πραγματοποιείται αυτόματος έλεγχος λειτουργίας.

 Προειδοποίηση

Εάν οι λυχνίες Symbol fel i ABS-system - text και Symbol fel i bromssystemet - text ανάψουν ταυτόχρονα, ενδέχεται να έχει σημειωθεί βλάβη στο σύστημα πέδησης.

Εάν η στάθμη στο δοχείο υγρού φρένων είναι κανονική, οδηγήστε προσεκτικά μέχρι το πλησιέστερο συνεργείο για έλεγχο του συστήματος πέδησης - συνιστάται να απευθυνθείτε σε ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Volvo.

Εάν η στάθμη στο δοχείο υγρού φρένων βρίσκεται κάτω από την ένδειξη MIN, μη συνεχίσετε να οδηγείτε εάν πρώτα δεν συμπληρώσετε υγρό φρένων.

Η αιτία της απώλειας υγρού φρένων πρέπει να διερευνηθεί.

  1. * Προαιρετικός εξοπλισμός/αξεσουάρ.
  2. 1 Ανάλογα με το συνδυασμό κινητήρα και κιβωτίου ταχυτήτων. Η λειτουργία HSA δεν είναι εφικτή με ορισμένους συνδυασμούς.