Τηλέφωνο με λειτουργία ανοικτής συνομιλίας Bluetooth®

Εάν το κινητό σας τηλέφωνο διαθέτει Bluetooth®, μπορείτε να το συνδέσετε ασύρματα στο αυτοκίνητο.
P3-1320-S60/V60/V60H-Bluetooth handsfree
Λειτουργίες τηλεφώνου, επισκόπηση κουμπιών ελέγχου.

Η συσκευή πρέπει πρώτα να είναι καταχωρημένη και συνδεδεμένη στο αυτοκίνητο.

Το ηχοσύστημα πολυμέσων χρησιμοποιεί τη λειτουργία ανοικτής συνομιλίας, ενώ έχετε τη δυνατότητα να ελέγχετε μια σειρά από λειτουργίες του κινητού τηλεφώνου τηλεχειριζόμενα. Μπορείτε επίσης να χειρίζεστε το κινητό τηλέφωνο από τα δικά του πλήκτρα όταν είναι συνδεδεμένο στο αυτοκίνητο.

Όταν στο αυτοκίνητο συνδεθεί ένα κινητό τηλέφωνο, υπάρχει επίσης η δυνατότητα συνεχούς ροής (streaming) αρχείων ήχου ταυτόχρονα από το τηλέφωνο ή άλλη συσκευή πολυμέσων συνδεδεμένη μέσω Bluetooth®, βλ. Πολυμέσα Bluetooth®. Μεταβείτε μεταξύ κάθε κύριας πηγής TEL και MEDIA για να διαχειριστείτε τις λειτουργίες κάθε πηγής.

 Σημείωση

Μόνο ορισμένα κινητά τηλέφωνα είναι συμβατά με τη λειτουργία ανοικτής ακρόασης. Η Volvo συνιστά να απευθυνθείτε σε έναν εξουσιοδοτημένο διανομέα της Volvo για πληροφορίες σχετικά με τα συμβατά τηλέφωνα.

Ενεργοποίηση

Με ένα στιγμιαίο πάτημα του κουμπιού TEL πραγματοποιείται ενεργοποίηση του τηλεφώνου που συνδέθηκε τελευταίο. Εάν ένα τηλέφωνο είναι ήδη συνδεδεμένο, και πατήσετε το κουμπί TEL, εμφανίζεται ένα μενού συντομεύσεων με τις επιλογές μενού που χρησιμοποιούνται συχνά για το τηλέφωνο. Η λυχνία P3-1346-x60-Symbol-phone-connected small ανάβει ως ένδειξη ότι υπάρχει συνδεδεμένο τηλέφωνο.

Για να πραγματοποιήσετε μια κλήση

Βεβαιωθείτε ότι το σύμβολο P3-1346-x60-Symbol-phone-connected small εμφανίζεται στο επάνω μέρος της οθόνης και ότι η λειτουργία ανοικτής συνομιλίας βρίσκεται στη λειτουργία Τηλεφώνου.
Καλέστε τον αριθμό που θέλετε ή, στην κανονική προβολή, γυρίστε το TUNE δεξιά για να αποκτήσετε πρόσβαση στον τηλεφωνικό κατάλογο και αριστερά για το μητρώο κλήσεων για όλες τις κλήσεις.
Πατήστε OK/MENU για να καλέσετε την επιλεγμένη επαφή ή αριθμό από το μητρώο κλήσεων.

Για να διακόψετε την κλήση, πατήστε EXIT.

Ανάγνωση ενός μηνύματος κειμένου1

Το αυτοκίνητο εμφανίζει τα μηνύματα κειμένου του συνδεδεμένου κινητού τηλεφώνου.

Αν ένα συνδεδεμένο τηλέφωνο λάβει ένα μήνυμα, το σύμβολο P3-1346-x60-Symbol-phone-message recieved small εμφανίζεται στο πάνω μέρος της οθόνης.

Πατήστε TEL και στη συνέχεια πατήστε OK/MENU για να αποκτήσετε πρόσβαση στο Phone menu.
Περιστρέψτε το κουμπί TUNE στο Messages και πατήστε OK/MENU.
Γυρίστε το TUNE μέχρι το μήνυμα θέλετε να εκφωνήσει το σύστημα και πατήστε OK/MENU.
Το μήνυμα εμφανίζεται στην οθόνη.

Πατώντας OK/MENU αποκτάτε πρόσβαση στο μενού μηνυμάτων με επιλογές όπως να επιτρέπεται το σύστημα να εκφωνεί ένα μήνυμα2, να καλεί τον αποστολέα του μηνύματος ή να διαγράφει το μήνυμα.

Εάν η κύρια πηγή TEL είναι ήδη ενεργή, τότε στην οθόνη εμφανίζεται ένα αναδυόμενο μενού με νέα μηνύματα στην οθόνη. Πατώντας OK/MENU εμφανίζεται το επιλεγμένο μήνυμα και ταυτόχρονα το σύστημα το εκφωνεί2. Η ανάγνωση διακόπτεται εάν πατήσετε EXIT.

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε το αναδυόμενο μενού και τον ήχο ειδοποίησης από το Phone menuMessage notifications.

 Σημείωση

Για να εμφανιστούν τα μηνύματα του συνδεδεμένου κινητού τηλεφώνου στο αυτοκίνητο, πρέπει να αποδεχθείτε τη λειτουργία mirroring στο κινητό τηλέφωνο όταν συνδεθεί. Ανάλογα με το κινητό τηλέφωνο αυτό μπορεί να ενεργοποιηθεί ως εξής:

  • ένα αναδυόμενο πλαίσιο ή μια ειδοποίηση εμφανίζεται και γίνεται αποδεκτή στο τηλέφωνο.
  • αποδεχθείτε κοινή χρήση πληροφοριών στις ρυθμίσεις του τηλεφώνου για τη σύνδεση Bluetooth® στο αυτοκίνητο.

Σε μερικές περιπτώσεις μπορεί να απαιτείται να αποσυνδεθεί το κινητό τηλέφωνο και να επανασυνδεθεί στο αυτοκίνητο για να ενεργοποιηθεί ο κατοπτρισμός.

  1. 1 Δεν υποστηρίζεται από όλα τα κινητά τηλέφωνα.
  2. 2 Ισχύει σε ορισμένες αγορές.