Παιδικό κάθισμα - βοηθητικό παιδικό κάθισμα δύο σταδίων*

Τα ενσωματωμένα βοηθητικά παιδικά καθίσματα στο πίσω κάθισμα επιτρέπουν στα παιδιά να κάθονται με άνεση και ασφάλεια.

Τα βοηθητικά παιδικά καθίσματα είναι ειδικά σχεδιασμένα, ώστε να παρέχουν τη βέλτιστη ασφάλεια. Σε συνδυασμό με τη ζώνη ασφαλείας, είναι εγκεκριμένα για παιδιά βάρους 15 έως 36 kg και ύψους τουλάχιστον 95 cm.

P3-1246-XC60 V60 V60H Integrated child seat, correct seat belt position
Σωστή θέση, η ζώνη ασφαλείας πρέπει να περνά από τον ώμο.
P3-1246-V60-V60H-XC60-Booster seat improper placement of children
Λανθασμένη θέση, το προσκέφαλο πρέπει να ρυθμιστεί στο ύψος του κεφαλιού και η ζώνη ασφαλείας δεν πρέπει να περνά χαμηλότερα από τον ώμο.
Πριν οδηγήσετε, βεβαιωθείτε ότι:
  • το ενσωματωμένο βοηθητικό παιδικό κάθισμα δύο σταδίων είναι σωστά ρυθμισμένο σύμφωνα με τον πίνακα και ασφαλισμένο
  • η ζώνη ασφαλείας εφάπτεται στο σώμα του παιδιού, δεν είναι χαλαρή και δεν έχει συστραφεί
  • η ζώνη ασφαλείας δεν περνά από το λαιμό ή χαμηλότερα από τον ώμο του παιδιού (βλ. προηγούμενες εικόνες)
  • το οριζόντιο τμήμα της ζώνης ασφαλείας περνά χαμηλά από την κοιλιά, ώστε να παρέχει τη μεγαλύτερη δυνατή ασφάλεια.

Η ρύθμιση των δύο επιπέδων του βοηθητικού παιδικού καθίσματος γίνεται μέσω ανύψωσης και κατεβάσματος.

 Προειδοποίηση

Η Volvo συνιστά τυχόν επισκευή ή αντικατάσταση να πραγματοποιείται μόνο από εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Volvo. Μην κάνετε τροποποιήσεις ή προσθήκες στο βοηθητικό παιδικό κάθισμα. Αν το ενσωματωμένο βοηθητικό παιδικό κάθισμα έχει υποστεί ισχυρή καταπόνηση, όπως για παράδειγμα σε περίπτωση σύγκρουσης, πρέπει να αντικατασταθεί ολόκληρο. Ακόμη και αν το βοηθητικό παιδικό κάθισμα δεν φαίνεται να έχει υποστεί ζημιά, η προστατευτική του ικανότητα μπορεί να έχει μειωθεί. Το βοηθητικό παιδικό κάθισμα πρέπει να αντικατασταθεί επίσης εάν παρουσιάζει μεγάλη φθορά.

 Προειδοποίηση

Εάν δεν ακολουθήσετε αυτές τις οδηγίες για το βοηθητικό παιδικό κάθισμα δύο σταδίων, υπάρχει ενδεχόμενο σοβαρού τραυματισμού του παιδιού σε περίπτωση ατυχήματος.
  1. * Προαιρετικός εξοπλισμός/αξεσουάρ.