Υποστήριξη και πληροφορίες για το αυτοκίνητο στο διαδίκτυο

Υπάρχουν πρόσθετες πληροφορίες για το αυτοκίνητό σας στον δικτυακό τόπο Volvo Cars και την ιστοσελίδα υποστήριξης. Από τον δικτυακό τόπο, μπορείτε επίσης να περιηγηθείτε στο My Volvo, μια προσωπική ιστοσελίδα για εσάς και το αυτοκίνητό σας.

Υποστήριξη στο διαδίκτυο

Μεταβείτε στη διεύθυνση support.volvocars.com ή χρησιμοποιήστε τον κωδικό QR παρακάτω για να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα. Η ιστοσελίδα υποστήριξης για τις περισσότερες αγορές.

P5-15w07-QR Code support site
Κωδικός QR που οδηγεί στην σελίδα υποστήριξης.

Οι πληροφορίες στην ιστοσελίδα υποστήριξης είναι αναζητήσιμες και επίσης χωρίζονται σε διαφορετικές κατηγορίες. Παρέχει υποστήριξη για επιλογές που αφορούν π.χ. σε διαδικτυακές υπηρεσίες και λειτουργίες, στο Volvo On Call (VOC)*, στο σύστημα πλοήγησης* και σε εφαρμογές. Τα βίντεο και οι οδηγίες βήμα προς βήμα επεξηγούν διάφορες διαδικασίες, π.χ. πώς συνδέεται το αυτοκίνητο στο διαδίκτυο μέσω κινητού τηλεφώνου.

Πληροφορίες με δυνατότητα λήψης (download) από την ιστοσελίδα υποστήριξης

Χάρτες

Στα αυτοκίνητα με το προαιρετικό σύστημα πλοήγησης Sensus Navigation*, υπάρχει η δυνατότητα λήψης (download) χαρτών από την ιστοσελίδα υποστήριξης.

Εφαρμογές για κινητά τηλέφωνα

Σε επιλεγμένα μοντέλα Volvo από το έτος μοντέλου 2014 και 2015, το εγχειρίδιο κατόχου είναι διαθέσιμο με τη μορφή εφαρμογής. Η εφαρμογή VOC* είναι επίσης προσβάσιμη από εδώ.

Εγχειρίδια κατόχου από προγενέστερα έτη μοντέλου

Τα εγχειρίδια κατόχου από προγενέστερα έτη μοντέλου είναι διαθέσιμα εδώ σε μορφή PDF. Ο οδηγός Quick Guide και το συμπληρωματικό έγγραφο είναι επίσης προσβάσιμα από την ιστοσελίδα υποστήριξης. Επιλέξτε μοντέλο αυτοκινήτου και έτος μοντέλου για να κατεβάσετε (download) το εγχειρίδιο ή έγγραφο που θέλετε.

Επικοινωνία

Στην ιστοσελίδα υποστήριξης υπάρχουν πληροφορίες επικοινωνίας για την εξυπηρέτηση πελατών και τον πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο διανομέα της Volvo.

My Volvo στο διαδίκτυο1

Από την ηλεκτρονική διεύθυνση www.volvocars.com μπορείτε να περιηγηθείτε στον δικτυακό τόπο My Volvo, που αποτελεί μια προσωπική ιστοσελίδα για εσάς και το αυτοκίνητό σας.

Δημιουργήστε ένα προσωπικό Volvo ID, συνδεθείτε στον δικτυακό τόπο My Volvo και δείτε μεταξύ άλλων μια σύνοψη των υπηρεσιών, των συμβάσεων και των εγγυήσεων. Στον δικτυακό τόπο My Volvo υπάρχουν επίσης πληροφορίες σχετικά με τα αξεσουάρ και το λογισμικό που προορίζονται για το μοντέλο του αυτοκινήτου σας.

  1. * Προαιρετικός εξοπλισμός/αξεσουάρ.
  2. 1 Ισχύει σε ορισμένες αγορές.

Σχετικά έγγραφα