Σύστημα προειδοποίησης σύγκρουσης* - ανίχνευση πεζών

Το σύστημα "Προειδοποίησης σύγκρουσης με Αυτόματη πέδηση και Ανίχνευση δικυκλιστών και πεζών" βοηθά τον οδηγό όταν υπάρχει κίνδυνος σύγκρουσης με κάποιο πεζό, δικυκλιστή ή προπορευόμενο όχημα που είναι σταματημένα ή που κινούνται προς την ίδια κατεύθυνση.
P3-1020-sv60 CW w FullBrake - Symboler
Χαρακτηριστικά παραδείγματα φιγουρών που το σύστημα θεωρεί ως πεζούς με σαφές περίγραμμα σώματος.

Για τη βέλτιστη απόδοση του συστήματος, η λειτουργία του συστήματος που ανιχνεύει πεζούς πρέπει να λαμβάνει όσο το δυνατόν πιο σαφείς πληροφορίες για την ανθρώπινη φιγούρα - οι πληροφορίες αυτές αφορούν στην αναγνώριση του κεφαλιού, των χεριών, των ώμων, των ποδιών, του επάνω και κάτω μέρους του σώματος σε συνδυασμό με συνήθη τρόπο κίνησης ενός ανθρώπου.

Εάν μεγάλα μέρη του σώματος δεν είναι ορατά στην κάμερα, τότε το σύστημα δεν μπορεί να ανιχνεύσει έναν πεζό.

  • Για να μπορέσει το σύστημα να ανιχνεύσει τον πεζό, πρέπει να είναι ορατό ολόκληρο το σώμα του/της και το ύψος του/της να ανέρχεται τουλάχιστον στα 80 cm.
  • Η ικανότητα του αισθητήρα της κάμερας να διακρίνει πεζούς μόλις αρχίσει να σκοτεινιάζει ή μόλις αρχίσει να χαράζει είναι περιορισμένη - όπως συμβαίνει με το ανθρώπινο μάτι.
  • Η ικανότητα του αισθητήρα της κάμερας να ανιχνεύει πεζούς απενεργοποιείται όταν οδηγείται σε σκοτάδι και μέσα σε σήραγγες - ακόμη κι όταν ο φωτισμός του δρόμου είναι αναμμένος.

 Προειδοποίηση

Η "Προειδοποίηση σύγκρουσης με Αυτόματη πέδηση & Ανίχνευση δικυκλιστών και πεζών" είναι επιβοηθητική λειτουργία. Η λειτουργία δεν μπορεί να ανιχνεύσει όλους τους πεζούς σε όλες τις περιπτώσεις και δεν μπορεί να "δει", για παράδειγμα:

  • πεζούς που δεν διακρίνονται καλά, άτομα των οποίων η φιγούρα δεν διαγράφεται πλήρως λόγω ρούχων ή πεζούς με ύψος κάτω από 80 cm.
  • πεζούς που μεταφέρουν μεγάλα αντικείμενα.

Ο οδηγός είναι πάντοτε υπεύθυνος για τη σωστή οδήγηση του αυτοκινήτου και για την τήρηση απόστασης ασφαλείας προσαρμοσμένη στη σωστή ταχύτητα.

  1. * Προαιρετικός εξοπλισμός/αξεσουάρ.