Αντικατάσταση λαμπτήρα - κάλυμμα λαμπτήρων μεγάλης/μεσαίας σκάλας προβολέων

Οι λαμπτήρες για τη μεγάλη/μεσαία σκάλα προβολέων είναι προσβάσιμοι ανοίγοντας το μεγαλύτερο κάλυμμα των προβολέων.
P3-1320-S60/V60/V60H Headlamp cover removal
Ξεβιδώστε τις τέσσερις βίδες του καλύμματος με ένα εργαλείο Torx, μεγέθους T20 (1). Δεν πρέπει να τις λασκάρετε εντελώς. (3 - 4 στροφές αρκούν.)
Σύρετε το κάλυμμα προς τη μια πλευρά.
Αφαιρέστε το κάλυμμα.

Επανατοποθετήστε το κάλυμμα ακολουθώντας την αντίστροφη διαδικασία.