Σύνδεση DAB με DAB*

Σύνδεση DAB με DAB σημαίνει ότι το ραδιόφωνο DAB μπορεί να μεταβεί από ένα κανάλι με κακή ή καθόλου λήψη στο ίδιο κανάλι σε άλλη ομάδα καναλιών με καλύτερη λήψη.

Ενδέχεται να υπάρχει μια καθυστέρηση όταν αλλάζετε ομάδα καναλιών. Για ένα μικρό διάστημα από τη στιγμή που θα τερματιστεί η λήψη του τρέχοντος καναλιού μέχρι να αρχίσει η λήψη του νέου καναλιού ενδέχεται να μην ακούγεται τίποτα.

Για ενεργοποίηση/απενεργοποίηση, στην κανονική προβολή για την πηγή DAB, πατήστε OK/MENU και επιλέξτε DAB-DAB linking.
  1. * Προαιρετικός εξοπλισμός/αξεσουάρ.

Σχετικά έγγραφα