Αντικατάσταση λαμπτήρα - γενικά

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε αντικατάσταση λαμπτήρων. Για την αντικατάσταση των λαμπτήρων LED και Xenon, απευθυνθείτε σε ένα συνεργείο.

Οι προδιαγραφές των λαμπτήρων αναγράφονται. Στην παρακάτω λίστα παρατίθενται οι θέσεις των λαμπτήρων και άλλων πηγών φωτισμού που είναι εξειδικευμένες, όπως λυχνίες LED1, ή που για κάποιο λόγο δεν μπορούν να αντικατασταθούν παρά μόνο σε συνεργείο2:

 • Προβολείς active xenon - ABL (λαμπτήρες xenon)
 • φώτα πορείας ημέρας/φώτα θέσης, μπροστά
 • Φώτα στροφής
 • φλας, εξωτερικοί καθρέπτες
 • φωτισμός προσέγγισης, εξωτερικοί καθρέπτες
 • Εσωτερικός φωτισμός εκτός από τον μπροστινό φωτισμό εισόδου
 • Φώτα θέσης, πίσω
 • Πλαϊνά φώτα όγκου
 • Φως φρένων.

 Προειδοποίηση

Στα αυτοκίνητα με προβολείς Xenon, η αντικατάσταση των λαμπτήρων Xenon πρέπει να πραγματοποιείται σε συνεργείο - συνιστάται να απευθυνθείτε σε ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Volvo. Οι εργασίες στους προβολείς Xenon προϋποθέτουν πολύ μεγάλη προσοχή διότι διαθέτουν στοιχείο υψηλής τάσης.

 Προειδοποίηση

Το ηλεκτρικό σύστημα του αυτοκινήτου πρέπει να βρίσκεται στη θέση 0 κατά την αντικατάσταση λαμπτήρων, βλ. Θέσεις κλειδιού - λειτουργίες σε διαφορετικά επίπεδα.

 Σημαντικό

Ποτέ μην ακουμπάτε τη γυάλινη επιφάνεια των λαμπτήρων με τα δάκτυλά σας. Η λιπαρότητα από τα δάχτυλά σας εξατμίζεται όταν θερμανθεί, καλύπτει το κάτοπτρο και στη συνέχεια προκαλεί ζημιά.

 Σημείωση

Αν, μετά την αντικατάσταση του σπασμένου λαμπτήρα, εξακολουθεί να εμφανίζεται μήνυμα σφάλματος, συνιστούμε να απευθυνθείτε σε ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Volvo.

 Σημείωση

Ορισμένες φορές στο εσωτερικό των κρυστάλλων των προβολέων και των πίσω φώτων αναπτύσσεται υγρασία. Αυτό είναι φυσιολογικό, όλα τα εξωτερικά φώτα είναι σχεδιασμένα ώστε να αντέχουν σε αυτές τις συνθήκες. Οι υδρατμοί που σχηματίζονται συνήθως εξαερώνονται από το φωτιστικό σώμα όταν η λάμπα παραμείνει αναμμένη για κάποιο χρονικό διάστημα.
 1. 1 LED (Light Emitting Diode)
 2. 2 Συνιστάται να απευθυνθείτε σε ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Volvo.