Υπολογιστής ταξιδίου - αναλογικός πίνακας οργάνων

Ο υπολογιστής ταξιδιού του αυτοκινήτου καταγράφει και υπολογίζει τιμές όπως π.χ. απόσταση, κατανάλωση καυσίμου και μέση ταχύτητα κατά την οδήγηση.

Μπορείτε να βλέπετε τις πληροφορίες από τον υπολογιστή ταξιδίου στον πίνακα οργάνων και να τις χειρίζεστε από τα χειριστήρια στον αριστερό μοχλοδιακόπτη και από το μενού του πίνακα οργάνων.

Ο έλεγχος και οι ρυθμίσεις μπορούν να πραγματοποιηθούν αμέσως μόλις ο πίνακας οργάνων φωτιστεί σε συνδυασμό με το ξεκλείδωμα. Αν δεν ενεργοποιηθεί κάποιος από τους υπολογιστές ταξιδίου εντός 30 δευτερολέπτων περίπου από τη στιγμή που θα ανοίξει η πόρτα του οδηγού, τότε ο φωτισμός οργάνων σβήνει - μετά, για να λειτουργήσει ο υπολογιστής ταξιδίου πρέπει είτε να γυρίσετε το κλειδί στη θέση II είτε να θέσετε τον κινητήρα σε λειτουργία.

 Σημείωση

Εάν εμφανιστεί μήνυμα προειδοποίησης όταν χρησιμοποιείτε τον υπολογιστή ταξιδίου, πρέπει πρώτα να επιβεβαιώσετε το μήνυμα για να μπορέσει να επανενεργοποιηθεί ο υπολογιστής ταξιδίου.

 • Επιβεβαιώστε το μήνυμα, πατώντας στιγμιαία το κουμπί OK στο μοχλοδιακόπτη των φλας.

Χειριστήρια

P4-1246-Färddator Low
Οθόνη πληροφοριών και κουμπιά ελέγχου.
 1. Ikon röd cirkel 1OK - ανοίγει το μενού του πίνακα οργάνων, επιβεβαιώνει μηνύματα ή επιλογές μενού.
 2. Ikon röd cirkel 2Περιστροφικός ρυθμιστής - χρησιμοποιείται για την περιήγηση μεταξύ των επιλογών μενού ή των επιλογών του υπολογιστή ταξιδίου.
 3. Ikon röd cirkel 3RESET - μηδενίζει τον τρέχοντα χιλιομετρητή ή χρησιμοποιείται για μετακίνηση προς τα πίσω στη δομή μενού.

Επιλογές TC

Επιλέξτε ποιος υπολογιστής ταξιδίου θέλετε να φαίνεται:
Για να διασφαλίσετε ότι δεν έχετε ξεχάσει κάποια ρύθμιση ημιτελή - "μηδενίστε" τες πρώτα, πατώντας δύο φορές το RESET.
Γυρίστε τον περιστροφικό ρυθμιστή για να περιηγηθείτε ανάμεσα στις επιλογές και να σταματήσετε στην κεφαλίδα που θέλετε.

Μπορείτε να αλλάξετε την οθόνη του υπολογιστή ταξιδίου στον πίνακα οργάνων σε άλλη επιλογή οποιαδήποτε στιγμή στη διάρκεια της διαδρομής. Με μία τις επιλογές, μπορείτε να επιλέξετε να μην εμφανίζεται καθόλου ο υπολογιστής ταξιδίου.

Κεφαλίδα υπολογιστή ταξιδίου στον πίνακα οργάνωνΠληροφορία
Χιλιομετρητής Τ1 και συν. απόστ.
 • Με ένα παρατεταμένο πάτημα στο RESET, μηδενίζεται ο χιλιομετρητής T1.
Χιλιομετρητής Τ2 και συν. απόστ.
 • Με ένα παρατεταμένο πάτημα στο RESET, μηδενίζεται ο χιλιομετρητής T2.
ΑυτονομίαΓια περισσότερες πληροφορίες - βλ. ενότητα "Αυτονομία".
Κατανάλ. καυσίμουΤρέχουσα κατανάλωση
Μέση ταχύτητα
 • Με ένα παρατεταμένο πάτημα στο RESET μηδενίζεται το Μέση ταχύτητα.
Δεν υπάρχουν πληροφορίες στον υπολογιστή ταξιδίου.Με αυτή την επιλογή, εμφανίζεται μια κενή οθόνη και επίσης επισημαίνεται η αρχή/το τέλος της κυκλικής διάταξης.

Μηδενισμός του υπολογιστή ταξιδίου

Γυρίστε τον περιστροφικό ρυθμιστή και σταματήστε την κεφαλίδα του υπολογιστή ταξιδίου που θέλετε να μηδενιστεί: Τ1 και συν. απόστ., Τ2 και συν. απόστ. ή Μέση ταχύτητα.

Με ένα παρατεταμένο πάτημα στο RESET, μηδενίζεται η τιμή της επιλεγμένης κεφαλίδας.

Κάθε κεφαλίδα πρέπει να μηδενίζεται ξεχωριστά

Λειτουργίες στο μενού του πίνακα οργάνων

Το μενού του πίνακα οργάνων περιλαμβάνει επιλογές ρυθμίσεων για τον υπολογιστή ταξιδίου. Ανοίξτε το μενού για να ελέγξετε/ρυθμίσετε τις λειτουργίες στον παρακάτω πίνακα.

Για να διασφαλίσετε ότι δεν έχετε ξεχάσει κάποια ρύθμιση ημιτελή - "μηδενίστε" τες πρώτα, πατώντας δύο φορές το RESET.
Πατήστε το κουμπί OK.
Περιηγηθείτε στις λειτουργίες χρησιμοποιώντας τον περιστροφικό ρυθμιστή και επιλέξτε/επιβεβαιώστε τη λειτουργία που θέλετε με το OK.
Ολοκληρώστε πατώντας δύο φορές το RESET αφότου ολοκληρώσετε τον έλεγχο/ρύθμιση.
ΛειτουργίεςΠληροφορία
Ψηφ. ένδειξη ταχ.
 • km/h
 • mph
 • Κενή οθόνη.
Δείχνει την ταχύτητα του αυτοκινήτου σε ψηφιακή μορφή στο κέντρο του πίνακα οργάνων.
Θερμαντήρας*
 • ΑΜΜΕΣΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗ
 • Χρονοδιακόπτης 1 - οδηγεί στο μενού για να επιλέξετε την ώρα.
 • Χρονοδιακόπτης 2 - οδηγεί στο μενού για να επιλέξετε την ώρα.
Για την περιγραφή του προγραμματισμού του χρονοδιακόπτη, βλ. Σύστημα προθέρμανσης κινητήρα και χώρου επιβατών* - χρονοδιακόπτης.
Ανεξάρτητ. θερμ.*
 • Αυτ. ενεργ.
 • Απενεργ.
Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. Ανεξάρτητο σύστημα θέρμανσης*.
Επιλογές TC
 • Αυτονομία
 • Κατανάλωση καυσίμων
 • Μέση ταχύτητα
 • Χιλιομετρητής Τ1 και συν. απόστ.
 • Χιλιομετρητής Τ2 και συν. απόστ.
Εδώ μπορείτε να ενεργοποιήσετε τις επιλογές που θέλετε να είναι διαθέσιμες ως επιλέξιμες κεφαλίδες στον υπολογιστή ταξιδίου. Τα σύμβολα για τις επιλογές που είναι ήδη ενεργές έχουν λευκό χρώμα με ένα "√" - τα υπόλοιπα έχουν γκρι χρώμα και δεν έχουν "√":
Κατάσταση σέρβις
Εμφανίζει τους μήνες και τα διανυθέντα χιλιόμετρα που απομένουν μέχρι το επόμενο σέρβις.
Στάθμη λαδιού1
Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. Λάδι κινητήρα - έλεγχος και πλήρωση.
Μηνύματα (##)
Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. Μηνύματα - διευθέτηση.
 1. * Προαιρετικός εξοπλισμός/αξεσουάρ.
 2. 1 Ορισμένοι κινητήρες.