Πληροφορίες σημάτων οδικής κυκλοφορίας (RSI)*

Η λειτουργία πληροφοριών σημάτων οδικής κυκλοφορίας (RSI – Road Sign Information) βοηθά τον οδηγό να θυμάται ποια οδικά σήματα ταχύτητας έχει συναντήσει το όχημα.
P4/P3-1220-RSI Läsbara trafikskyltar
Παραδείγματα ευανάγνωστων σημάτων που αφορούν στην ταχύτητα1.

Η λειτουργία RSI παρέχει πληροφορίες για την τρέχουσα ταχύτητα, π.χ. για την αρχή ή το τέλος ενός αυτοκινητοδρόμου ή μιας οδού και πότε απαγορεύεται το προσπέρασμα.

Εάν το όχημα περάσει από ένα σήμα για αυτοκινητόδρομο/οδό και ένα σήμα ανώτατου ορίου ταχύτητας, το RSI αποφασίζει να εμφανίσει το σύμβολο του σήματος για την ανώτατη επιτρεπόμενη ταχύτητα.

 Προειδοποίηση

Το RSI δεν λειτουργεί σε όλες τις περιπτώσεις, έχει σχεδιαστεί απλώς ως συμπληρωματικό βοήθημα.

Ο οδηγός φέρει πάντοτε την απόλυτη ευθύνη να διασφαλίζει ότι το αυτοκίνητο οδηγείται σωστά και ότι τηρούνται οι ισχύοντες κανόνες και κανονισμοί οδικής κυκλοφορίας.

  1. * Προαιρετικός εξοπλισμός/αξεσουάρ.
  2. 1 Τα οδικά σήματα που εμφανίζονται στον πίνακα οργάνων εξαρτώνται από την εκάστοτε αγορά - στις εικόνες σε αυτές τις οδηγίες παρατίθενται μόνο ορισμένα παραδείγματα.