Ποιότητα αέρα - φίλτρο χώρου επιβατών

Ο αέρας που εισέρχεται στο χώρο επιβατών καθαρίζεται μέσω ενός φίλτρου.

Το φίλτρο πρέπει να αντικαθίσταται σε τακτά χρονικά διαστήματα. Ακολουθήστε τις οδηγίες του προγράμματος σέρβις της Volvo για τα συνιστώμενα διαστήματα αντικατάστασης. Εάν το αυτοκίνητο χρησιμοποιείται σε υπερβολικά ρυπογόνο περιβάλλον, το φίλτρο ίσως πρέπει να αντικαθίσταται συχνότερα.

 Σημείωση

Υπάρχουν διάφοροι τύποι φίλτρου για το χώρο επιβατών. Βεβαιωθείτε ότι έχει τοποθετηθεί το σωστό φίλτρο.

Σχετικά έγγραφα