Οι πληροφορίες κατόχου είναι διαθέσιμες εδώ

Το εγχειρίδιο κατόχου είναι διαθέσιμο στην οθόνη του αυτοκινήτου, ως εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα, στην ιστοσελίδα υποστήριξης της Volvo. Στο ντουλαπάκι του συνοδηγού υπάρχει ένας οδηγός Quick Guide και ένα έντυπο συμπληρωματικό του εγχειριδίου κατόχου, με προδιαγραφές και πληροφορίες για τις ασφάλειες. Το πλήρες έντυπο εγχειρίδιο κατόχου μπορεί να παραγγελθεί.

Ψηφιακές πληροφορίες κατόχου

Στην οθόνη του αυτοκινήτου

Στην οθόνη του αυτοκινήτου είναι διαθέσιμο το εγχειρίδιο κατόχου σε ψηφιακή1 μορφή. Οι πληροφορίες είναι αναζητήσιμες και επίσης χωρίζονται σε διαφορετικές κατηγορίες.

Διαβάστε περισσότερα στο Ψηφιακό εγχειρίδιο κατόχου στο αυτοκίνητο.

Ως εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα

Υπάρχει επίσης διαθέσιμο ένα ψηφιακό εγχειρίδιο κατόχου ως εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα, το οποίο μπορείτε να κατεβάσετε π.χ. από το App Store. Η εφαρμογή περιέχει video καθώς και επιλογές για την οπτική πλοήγηση, με εικόνες από το εξωτερικό και το εσωτερικό του αυτοκινήτου. Είναι εύκολο να περιηγηθείτε στις διαφορετικές ενότητες του εγχειριδίου κατόχου και επίσης μπορείτε να πραγματοποιήσετε αναζήτηση στο περιεχόμενο. Διαβάστε περισσότερα για το .

Στο διαδίκτυο

Το εγχειρίδιο κατόχου είναι επίσης προσβάσιμο από την ιστοσελίδα υποστήριξης της Volvo, support.volvocars.com, τόσο online όσο και σε μορφή PDF. Στην ιστοσελίδα υποστήριξης υπάρχουν επίσης video και οδηγίες βήμα προς βήμα π.χ. για τις υπηρεσίες και λειτουργίες που είναι συνδεδεμένες στο διαδίκτυο. Η ιστοσελίδα είναι διαθέσιμη για τις περισσότερες αγορές. Διαβάστε περισσότερα στην Υποστήριξη και περισσότερες πληροφορίες για το αυτοκίνητο στο διαδίκτυο.

Έντυπες πληροφορίες κατόχου

Συμπληρωματικό έντυπο

Το έντυπο εγχειρίδιο κατόχου στο αυτοκίνητο είναι συμπληρωματικό του ψηφιακού εγχειριδίου κατόχου1 και περιέχει σημαντικό κείμενο, πληροφορίες για τις ασφάλειες και προδιαγραφές. Περιέχει επίσης οδηγίες που μπορεί να αποδειχθούν χρήσιμες όταν η ανάγνωση των πληροφοριών στην κεντρική οθόνη δεν είναι εφικτή για πρακτικούς λόγους. Δείτε πώς είναι δομημένο το εγχειρίδιο κατόχου στην .

Quick Guide

Υπάρχει επίσης διαθέσιμος ένας οδηγός Quick Guide σε έντυπη μορφή που σας βοηθά να αρχίσετε να χρησιμοποιείτε τις λειτουργίες που χρησιμοποιούνται πιο συχνά στο αυτοκίνητο.

Περισσότερες πληροφορίες κατόχου σε έντυπη μορφή

Ανάλογα με το επίπεδο εξοπλισμού που έχει επιλεγεί, την αγορά, κ.λπ., ενδέχεται επίσης να υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες κατόχου σε έντυπη μορφή στο αυτοκίνητο. Το πλήρες έντυπο εγχειρίδιο κατόχου μπορεί να παραγγελθεί2. Απευθυνθείτε σε έναν εξουσιοδοτημένο διανομέα της Volvo για να παραγγείλετε το έντυπο εγχειρίδιο κατόχου ή το συμπληρωματικό έντυπο.

Αλλαγή της γλώσσας στην οθόνη του αυτοκινήτου

Η αλλαγή της γλώσσας στην οθόνη του αυτοκινήτου μπορεί να αποτελεί μη συμμόρφωση ορισμένων πληροφοριών με τη νομοθεσία ή τους κανονισμούς της εκάστοτε χώρας.

 Σημαντικό

Ο οδηγός φέρει πάντοτε την ευθύνη να οδηγεί το αυτοκίνητο με ασφάλεια και να τηρεί τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Είναι επίσης σημαντικό το όχημα να συντηρείται και να χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις συστάσεις της Volvo στις πληροφορίες κατόχου.

Εάν υπάρχει διαφορά ανάμεσα στις πληροφορίες στην οθόνη και στο έντυπο εγχειρίδιο, τότε υπερισχύουν πάντοτε οι εκτυπωμένες πληροφορίες.

  1. 1 Μαζί με το αυτοκίνητο παρέχεται ένα πλήρες έντυπο εγχειρίδιο στις αγορές για τις οποίες δεν υπάρχει εγχειρίδιο κατόχου στην οθόνη.
  2. 2 Αυτό το εγχειρίδιο παρέχεται μαζί με το αυτοκίνητο στις αγορές για τις οποίες δεν υπάρχει εγχειρίδιο κατόχου στην οθόνη.