Σύστημα επιτήρησης πίεσης ελαστικών (TPMS)*1 - γενικές πληροφορίες

Το σύστημα παρακολούθησης της πίεσης των ελαστικών, το TPMS (Tyre Pressure Monitoring System), προειδοποιεί τον οδηγό όταν η πίεση ενός ή περισσότερων ελαστικών του αυτοκινήτου είναι πολύ χαμηλή.

Περιγραφή συστήματος

Το σύστημα TPMS χρησιμοποιεί αισθητήρες που βρίσκονται μέσα στη βαλβίδα αέρα κάθε τροχού. Όταν το αυτοκίνητο κινείται με ταχύτητα 30 km/h (20 mph), το σύστημα ανιχνεύει την πίεση των ελαστικών.

Τόσο στους εργοστασιακούς όσο και στους προαιρετικούς τροχούς μπορούν να τοποθετηθούν αισθητήρες TPMS στις βαλβίδες.

Το σύστημα αυτό δεν υποκαθιστά την κανονική συντήρηση των ελαστικών.

Μηνύματα

Αν η πίεση είναι πολύ χαμηλή, τότε ανάβει μια ενδεικτική λυχνία (P1 USA 820 TPMS symbol (small)) στον πίνακα οργάνων και εμφανίζεται ένα από τα παρακάτω μηνύματα:

 • Πίεση ελαστικού χαμηλή Ελέγξτε μπροστινό δεξί ελαστικό
 • Πίεση ελαστικού χαμηλή Ελέγξτε μπροστινό αριστερό ελαστικό
 • Πίεση ελαστικού χαμηλή Ελέγξτε πίσω δεξί ελαστικό
 • Πίεση ελαστικού χαμηλή Ελέγξτε πίσω αριστερό ελαστικό
 • Το ελαστικό χρειάζεται αέρα τώρα Ελέγξτε μπροστ. δεξί ελ.
 • Το ελαστικό χρειάζεται αέρα τώρα Ελέγξτε μπροστ.αριστ.ελ.
 • Το ελαστικό χρειάζεται αέρα τώρα Ελέγξτε πίσω δεξί ελαστ.
 • Το ελαστικό χρειάζεται αέρα τώρα Ελέγξτε πίσω αριστ. ελ.
 • Σύστημα πίεσης ελαστικών Απαιτείται σέρβις

Εάν χρησιμοποιηθούν τροχοί χωρίς αισθητήρες TPMS ή εάν κάποιος αισθητήρας έχει υποστεί βλάβη, θα εμφανιστεί η ένδειξη Σύστημα πίεσης ελαστικών Απαιτείται σέρβις.

Για πληροφορίες σχετικά με τη σωστή πίεση ελαστικών, βλ. Ελαστικά - πίεση.

 Σημαντικό

Αν σημειωθεί βλάβη στο σύστημα TPMS, η ενδεικτική λυχνία P1 USA 820 TPMS symbol (small) στον πίνακα οργάνων αναβοσβήνει επί 1 λεπτό περίπου και στη συνέχεια παραμένει σταθερά αναμμένη. Επίσης εμφανίζεται ένα μήνυμα στον πίνακα οργάνων.
 1. * Προαιρετικός εξοπλισμός/αξεσουάρ.
 2. 1 Διατίθεται μόνο στο S60/V60 Polestar με 350 hp.