Πλοήγηση* - επιλογές καθοδήγησης

Εδώ μπορείτε να κάνετε ρυθμίσεις για την παρουσίαση της καθοδήγησης.
P3-1346-NAV-Melco Meny Inställn Vägledn.alt Tid för ankomst PopUp

Ώρα άφιξης ή υπολειπόμενος χρόνος ταξιδίου

Στην κανονική προβολή για την πηγή πλοήγησης, πατήστε OK/MENU και επιλέξτε SettingsGuidance optionsTime of arrival format.

Μαρκάρετε την επιλογή για την ένδειξη ώρας:

 • ETA - δείχνει την εκτιμώμενη ώρα άφιξης
 • RTA - δείχνει τον υπολειπόμενο χρόνο ταξιδίου μέχρι την άφιξη.

ονόματα οδών στη φωνητική καθοδήγηση

Στην κανονική προβολή για την πηγή πλοήγησης, πατήστε OK/MENU και επιλέξτε SettingsGuidance optionsStreet names in voice guidance.

Επιλέξτε τι θέλετε να περιλαμβάνει η φωνητική καθοδήγηση:

 • Πλαίσιο επιλεγμένο - απόσταση και κατεύθυνση, καθώς και ονόματα οδών και δρόμων.
 • Πλαίσιο μη επιλεγμένο - απόσταση και κατεύθυνση.

Πλοήγηση στροφή με στροφή1

P4-1220-Instrumentpanel - Turn-by-turn
Στην κανονική προβολή για την πηγή πλοήγησης, πατήστε OK/MENU και επιλέξτε SettingsGuidance optionsTurn-by-turn navigation.

Επιλέξτε ρύθμιση για την ένδειξη στον πίνακα οργάνων:

 • Πλαίσιο επιλεγμένο - δείχνει τον επόμενο ελιγμό στο δρομολόγιο και την απόσταση μέχρι εκεί.
 • Πλαίσιο μη επιλεγμένο - καμία ένδειξη

Αυτόματη εκφώνηση των πληροφοριών οδικής κυκλοφορίας

Στην κανονική προβολή για την πηγή πλοήγησης, πατήστε OK/MENU και επιλέξτε SettingsGuidance optionsAutomatic read out of traffic.

Επιλέξτε ρύθμιση για την εκφώνηση των πληροφοριών οδικής κυκλοφορίας:

 • Πλαίσιο επιλεγμένο - εκφωνούνται οι σημαντικές διακοπές κυκλοφορίας κατά τη διαδρομή.
 • Πλαίσιο μη επιλεγμένο - χωρίς εκφώνηση.

Αυτόματη προσαρμογή ήχου

Στην κανονική προβολή για την πηγή πλοήγησης, πατήστε OK/MENU και επιλέξτε SettingsGuidance optionsAudio fadeout.

Επιλέξτε ρύθμιση για την προσαρμογή ήχου του χάρτη:

 • Πλαίσιο επιλεγμένο - Το ηχοσύστημα πολυμέσων, π.χ. ραδιόφωνο, σιγεί όταν το σύστημα φωνητικής καθοδήγησης εκφωνεί πληροφορίες.
 • Πλαίσιο μη επιλεγμένο - χωρίς προσαρμογή ήχου.

Φωνητική καθοδήγηση

Κατά την καθοδήγηση, όταν το αυτοκίνητο πλησιάζει σε μια διασταύρωση ή έξοδο, ένα φωνητικό μήνυμα αναφέρει την απόσταση και τον τύπο του επόμενου ελιγμού. Ταυτόχρονα εμφανίζεται ένας λεπτομερής χάρτης της διασταύρωσης. Το μήνυμα φωνητικής καθοδήγησης επαναλαμβάνεται όσο πλησιάζετε στη διασταύρωση. Για να επαναλάβετε ένα μήνυμα - πατήστε δύο φορές το κουμπί OK/MENU.

Μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση με το κουμπί ρύθμισης έντασης του ηχοσυστήματος (ενώ ακούγεται το φωνητικό μήνυμα).

 Σημείωση

Στη διάρκεια μιας κλήσης με κινητό τηλέφωνο που είναι συνδεδεμένο στο σύστημα μέσω Bluetooth, η λειτουργία φωνητικών οδηγιών δεν χρησιμοποιείται.
Στην κανονική προβολή για την πηγή πλοήγησης, πατήστε OK/MENU και επιλέξτε SettingsGuidance optionsVoice guidance.

Επιλέξτε ρύθμιση για τη φωνητική καθοδήγηση:

 • Πλαίσιο επιλεγμένο - εκφωνείται η απόσταση και ο τύπος του επόμενου ελιγμού.
 • Πλαίσιο μη επιλεγμένο - χωρίς φωνητική καθοδήγηση.

Απλή φωνητική καθοδήγηση

Με τη φωνητική καθοδήγηση δίδονται τρεις (3) οδηγίες πριν από κάθε σημείο καθοδήγησης - μία προειδοποιητική, μία αμέσως πριν και στη συνέχεια η τελευταία όταν πρέπει να πραγματοποιήσετε τον ελιγμό. Όταν η απλή φωνητική καθοδήγηση είναι ενεργοποιημένη, δίδεται μόνο μία (1) οδηγία για κάθε σημείο καθοδήγησης.

Στην κανονική προβολή για την πηγή πλοήγησης, πατήστε OK/MENU και επιλέξτε SettingsGuidance optionsUse simple voice guidance.

Επιλέξτε ρύθμιση για τη φωνητική καθοδήγηση:

 • Πλαίσιο επιλεγμένο - μία (1) φωνητική οδηγία για κάθε σημείο καθοδήγησης.
 • Πλαίσιο μη επιλεγμένο - χωρίς φωνητική καθοδήγηση.

Κάμερα ασφάλειας

Στην κανονική προβολή για την πηγή πλοήγησης, πατήστε OK/MENU και επιλέξτε SettingsGuidance optionsSpeed camera warning.

Επιλέξτε λειτουργία:

 • Πλαίσιο επιλεγμένο - προειδοποίηση με ηχητικό σήμα και σύμβολο όταν το αυτοκίνητο πλησιάζει μια κάμερα ασφάλειας.
 • Πλαίσιο μη επιλεγμένο - χωρίς προειδοποίηση.

 Σημείωση

Το είδος πληροφοριών που επιτρέπεται να εμφανίζονται στο χάρτη ορίζεται στη νομοθεσία της εκάστοτε χώρας. Για τις τρέχουσες πληροφορίες, βλ. www.volvocars.com/navi.

 Σημείωση

 • Πρέπει να σημειωθεί ότι το αναγραφόμενη μέγιστη επιτρεπόμενη ταχύτητα μπορεί ορισμένες φορές να αλλάζει και ανάλογα να αποκλίνει από τη βάση δεδομένων του συστήματος πλοήγησης.
 • Ο οδηγός φέρει πάντοτε την ευθύνη να τηρεί τον κώδικα οδηγικής κυκλοφορίας και τα όρια ταχύτητας που ισχύουν.

Σήμα αποθηκευμένης τοποθεσίας

Στην κανονική προβολή για την πηγή πλοήγησης, πατήστε OK/MENU και επιλέξτε SettingsGuidance optionsStored location notification.

Επιλέξτε μεταξύ των αποθηκευμένων θέσεων:

 • Πλαίσιο επιλεγμένο - ηχητικό σήμα όταν το αυτοκίνητο πλησιάζει μια τοποθεσία που έχει αποθηκευτεί από τον χρήστη.
 • Πλαίσιο μη επιλεγμένο - χωρίς ηχητικό σήμα.

Περιορισμός ταχύτητας2

Στην κανονική προβολή για την πηγή πλοήγησης, πατήστε OK/MENU και επιλέξτε SettingsGuidance optionsShow speed limits.

Επιλέξτε λειτουργία:

 • Πλαίσιο επιλεγμένο - εμφανίζεται το όριο ταχύτητας σε ισχύ με ένα σήμα στον πίνακα οργάνων3.
 • Πλαίσιο μη επιλεγμένο - χωρίς ειδοποίηση στον πίνακα οργάνων.

Σήμα για POI σε ταξιδιωτική περιήγηση

Στην κανονική προβολή για την πηγή πλοήγησης, πατήστε OK/MENU και επιλέξτε SettingsGuidance optionsTravel POI notification.

Επιλέξτε λειτουργία:

 • Πλαίσιο επιλεγμένο - ηχητικό σήμα όταν το αυτοκίνητο πλησιάζει σε POI που συμπεριλαμβάνεται σε Ταξιδιωτικό οδηγό.
 • Πλαίσιο μη επιλεγμένο - χωρίς ηχητικό σήμα.

Σήμα για ταξιδιωτική περιήγηση

Στην κανονική προβολή για την πηγή πλοήγησης, πατήστε OK/MENU και επιλέξτε SettingsGuidance optionsGuided tour notification.

Επιλέξτε λειτουργία:

 • Πλαίσιο επιλεγμένο - ηχητικό σήμα όταν το αυτοκίνητο πλησιάζει σε Ταξιδιωτικό οδηγό.
 • Πλαίσιο μη επιλεγμένο - χωρίς ηχητικό σήμα.
 1. * Προαιρετικός εξοπλισμός/αξεσουάρ.
 2. 1 Ισχύει μόνο για ορισμένες εκδόσεις μοντέλων.
 3. 2 Μόνο για αυτοκίνητα χωρίς λειτουργία Road sign information.
 4. 3 Μόνο όταν υπάρχουν διαθέσιμες πληροφορίες ταχύτητας στα δεδομένα του χάρτη.