Υπηρεσίες προστασίας με Volvo On Call*

Το Volvo On Call (VOC) παρέχει βοήθεια σε περίπτωση διάρρηξης ή κλοπής του αυτοκινήτου και μπορεί να κλειδώσει από απόσταση το αυτοκίνητο αν τα κλειδιά χαθούν ή κλειδωθούν μέσα στο αυτοκίνητο.

Οι υπηρεσίες προστασίας έχουν σχεδιαστεί για να ελαχιστοποιούν τον κίνδυνο ο/η κάτοχος να χάσει το αυτοκίνητό του/της. Εάν το αυτοκίνητο κλαπεί, μπορεί επίσης να ανιχνευτεί και πιθανόν να ακινητοποιηθεί.

Εάν το αυτοκίνητο απενεργοποιηθεί, τότε ενεργοποιείται η εφεδρική μπαταρία του συστήματος VOC.

Εκτός από τις υπηρεσίες ασφάλειας και προστασίας, ορισμένες αγορές προσφέρουν προηγμένο σύστημα ασφάλειας στον προαιρετικό εξοπλισμό.

Αναγγελία κλοπής (TN)

Το VOC στέλνει αυτόματα ένα σήμα στο κέντρο εξυπηρέτησης VOC σε περίπτωση παραβίασης ή κλοπής του (αν το σύστημα συναγερμού του αυτοκινήτου ενεργοποιηθεί).

Εάν το σύστημα συναγερμού του αυτοκινήτου ενεργοποιηθεί, το κέντρο εξυπηρέτησης VOC ειδοποιείται αυτόματα μετά από ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Εάν το σύστημα συναγερμού απενεργοποιηθεί με τηλεχειριστήριο-κλειδί, τότε η υπηρεσία θα διακοπεί.

Ανίχνευση κλεμμένου οχήματος (SVT)

Αν διαπιστωθεί κλοπή ή άλλη μη εξουσιοδοτημένη χρήση του αυτοκινήτου, τότε ο κάτοχος του αυτοκινήτου μαζί με την αστυνομία και το κέντρο εξυπηρέτησης VOC συμφωνούν ότι το αυτοκίνητο πρέπει να ανιχνευτεί. Το κέντρο εξυπηρέτησης VOC αποστέλλει ένα μήνυμα στο αυτοκίνητο για να προσδιοριστεί η θέση του. Μετά από αυτό, ενημερώνεται η αστυνομία ή άλλη αρμόδια αρχή.

 Σημείωση

Αυτό ισχύει επίσης αν το αυτοκίνητο έχει κλαπεί χρησιμοποιώντας το σχετικό τηλεχειριστήριο-κλειδί.

Απομακρυσμένο ξεκλείδωμα θυρών (RDU)

Αν το τηλεχειριστήριο-κλειδί του αυτοκινήτου έχει χαθεί ή έχει κλειδωθεί μέσα στο αυτοκίνητο, υπάρχει η δυνατότητα ξεκλειδώματος του αυτοκινήτου εντός των επόμενων 5 ημερών με τη βοήθεια του κέντρου εξυπηρέτησης VOC μόλις εγκριθεί η απαραίτητη επαλήθευση με τον κωδικό PIN. Μετά από αυτό, το κέντρο εξυπηρέτησης VOC ξεκλειδώνει το αυτοκίνητο από απόσταση σύμφωνα με τη σύμβαση.

Απομακρυσμένη ακινητοποίηση οχήματος1

Παρακολούθηση και ακινητοποίηση κλεμμένου αυτοκινήτου.

Εάν το αυτοκίνητο κλαπεί, ο κάτοχος ή οι αρμόδιες αρχές επικοινωνούν με το κέντρο εξυπηρέτησης VOC.

 Σημείωση

Αυτό ισχύει επίσης αν το αυτοκίνητο έχει κλαπεί χρησιμοποιώντας το σχετικό τηλεχειριστήριο-κλειδί.

Αφότου επικοινωνήσει με τις αρχές, το κέντρο εξυπηρέτησης VOC απενεργοποιεί τα τηλεχειριστήρια-κλειδιά ώστε να αποτραπεί η εκκίνηση του αυτοκινήτου. Το ακινητοποιημένο αυτοκίνητο μπορεί να τεθεί ξανά σε λειτουργία μόνο μετά από επικοινωνία με το κέντρο εξυπηρέτησης VOC και όταν εγκριθεί η απαραίτητη επαλήθευση με τον κωδικό PIN. Τότε, το κέντρο εξυπηρέτησης VOC πραγματοποιεί την ενεργοποίηση του αυτοκινήτου.

  1. * Προαιρετικός εξοπλισμός/αξεσουάρ.
  2. 1 Ορισμένες αγορές.