Πίνακας οργάνων - σημασία των προειδοποιητικών λυχνιών

Οι προειδοποιητικές λυχνίες προειδοποιούν τον οδηγό ότι έχει ενεργοποιηθεί μια σημαντική λειτουργία ή ότι έχει σημειωθεί κάποιο σοβαρό σφάλμα ή βλάβη.

Προειδοποιητικές λυχνίες

ΛυχνίαΕρμηνεία
Symbol oljetryckΧαμηλή πίεση λαδιού1
Symbol parkeringsbromsΧειρόφρενο τραβηγμένο (ψηφιακός πίνακας οργάνων)
P4-1220-Y55X Symbol ParkeringsbromsΧειρόφρενο τραβηγμένο (αναλογικός πίνακας οργάνων)
Symbol krockkuddeΑερόσακοι – SRS
Copy of Symbol bältespåminnareΥπενθύμιση ζώνης ασφαλείας
Symbol batteriΟ εναλλάκτης δεν φορτίζει
P4-1220 Brake symbol in combiinstr.Βλάβη στο σύστημα πέδησης
Symbol varningΠροειδοποίηση

Χαμηλή πίεση λαδιού

Εάν αυτή η λυχνία ανάψει κατά την οδήγηση, σηµαίνει ότι η πίεση λαδιού του κινητήρα είναι πολύ χαµηλή. Σβήστε αµέσως τον κινητήρα και ελέγξτε τη στάθµη λαδιού στον κινητήρα. Συµπληρώστε λάδι, εάν είναι απαραίτητο. Εάν η λυχνία ανάβει ενώ η στάθμη λαδιού είναι κανονική, απευθυνθείτε σε ένα συνεργείο. Η Volvo συνιστά να απευθυνθείτε σε ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Volvo.

Χειρόφρενο τραβηγμένο

Αυτή η λυχνία ανάβει και παραμένει σταθερά αναμμένη όταν το χειρόφρενο είναι τραβηγμένο. Η ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει όταν τραβάτε το χειρόφρενο, και στη συνέχεια παραμένει σταθερά αναμμένη.

Εάν η λυχνία αναβοσβήνει σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση, σημαίνει ότι έχει σημειωθεί βλάβη. Διαβάστε το μήνυμα στην οθόνη πληροφοριών.

Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. Χειρόφρενο.

Αερόσακοι – SRS

Εάν αυτή η λυχνία παραμένει αναμμένη ή ανάψει κατά την οδήγηση, σημαίνει ότι έχει ανιχνευτεί βλάβη στην πόρπη της ζώνης ασφαλείας, στο σύστημα SRS, SIPS ή IC. Μεταβείτε αμέσως σε ένα συνεργείο για έλεγχο του συστήματος. Η Volvo συνιστά να απευθυνθείτε σε ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Volvo.

Υπενθύμιση ζώνης ασφαλείας

Η λυχνία αυτή αναβοσβήνει, αν ο οδηγός ή ο συνοδηγός δεν έχουν προσδεθεί με τη ζώνη ασφαλείας ή εάν κάποιος από τους επιβάτες των πίσω καθισμάτων βγάλει τη ζώνη ασφαλείας.

Ο εναλλάκτης δεν φορτίζει

Αυτή η λυχνία ανάβει κατά την οδήγηση εάν έχει σημειωθεί βλάβη στο ηλεκτρικό σύστημα. Επισκεφτείτε ένα συνεργείο. Η Volvo συνιστά να απευθυνθείτε σε ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Volvo.

Βλάβη στο σύστημα πέδησης

Εάν ανάβει αυτή η λυχνία, ενδέχεται να είναι πολύ χαµηλή η στάθµη του υγρού φρένων. Σταματήστε το αυτοκίνητο σε ασφαλές σημείο και ελέγξτε τη στάθμη στο δοχείο υγρού φρένων, βλ. Υγρό φρένων και συμπλέκτη - στάθμη.

Εάν οι λυχνίες φρένων και ABS ανάψουν ταυτόχρονα, ενδέχεται να υπάρχει πρόβληµα στο σύστημα κατανοµής της δύναµης πέδησης.

Σταµατήστε το αυτοκίνητο σε ασφαλές µέρος και σβήστε τον κινητήρα.

Θέστε πάλι σε λειτουργία τον κινητήρα.

  • Εάν σβήσουν και οι δύο λυχνίες, συνεχίστε την οδήγηση.
  • Εάν οι λυχνίες παραμείνουν αναμμένες, ελέγξτε τη στάθμη στο δοχείο του υγρού φρένων, βλ. Υγρό φρένων και συμπλέκτη - στάθμη. Εάν η στάθμη του υγρού φρένων είναι κανονική αλλά οι λυχνίες παραμένουν αναμμένες, οδηγήστε πολύ προσεκτικά το αυτοκίνητο μέχρι ένα συνεργείο για έλεγχο του συστήματος πέδησης. Η Volvo συνιστά να απευθυνθείτε σε ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Volvo.

 Προειδοποίηση

Εάν η στάθμη στο δοχείο υγρού φρένων βρίσκεται κάτω από την ένδειξη MIN, μη συνεχίσετε να οδηγείτε εάν πρώτα δεν συμπληρώσετε υγρό φρένων.

Η απώλεια του υγρού φρένων πρέπει να διερευνηθεί από ένα συνεργείο. Η Volvo συνιστά να απευθυνθείτε σε ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Volvo.

 Προειδοποίηση

Εάν οι λυχνίες ΦΡΕΝΩΝ και ABS ανάψουν ταυτόχρονα, υπάρχει κίνδυνος ολίσθησης του πίσω τμήματος του αυτοκινήτου σε περίπτωση δυνατού φρεναρίσματος.

Προειδοποίηση

Η κόκκινη προειδοποιητική λυχνία ανάβει εάν ανιχνευτεί βλάβη που µπορεί να επηρεάσει την ασφάλεια ή/και τη διευθυντικότητα του αυτοκινήτου. Στην οθόνη πληροφοριών εμφανίζεται ταυτόχρονα ένα επεξηγηματικό κείμενο. Η λυχνία παραμένει αναμμένη μέχρι να αποκατασταθεί η βλάβη, ωστόσο μπορείτε να διαγράψετε το μήνυμα κειμένου με το κουμπί OK, βλ. Περιήγηση στα μενού - πίνακας οργάνων. Η προειδοποιητική λυχνία μπορεί επίσης να ανάψει σε συνδυασμό με άλλες λυχνίες.

Ενέργεια:
Σταµατήστε σε ασφαλές σηµείο. Μη συνεχίσετε να οδηγείτε.
Διαβάστε τις πληροφορίες που εμφανίζονται στην οθόνη. Ακολουθήστε τις υποδείξεις του μηνύματος στην οθόνη. Διαγράψτε το μήνυμα με το κουμπί OK.

Υπενθύµιση – οι πόρτες δεν έχουν κλείσει

Εάν κάποια από τις πόρτες δεν έχει κλείσει καλά, τότε ανάβει η πληροφοριακή λυχνία ή η προειδοποιητική λυχνία και παράλληλα στην οθόνη πληροφοριών εμφανίζεται μια επεξηγηματική εικόνα. Σταματήστε το αυτοκίνητο σε ασφαλές σημείο το συντομότερο δυνατόν και κλείστε την πόρτα που είναι ανοικτή.

Symbol information läs displaytext - text

Αν οδηγείτε το αυτοκίνητο με ταχύτητα μικρότερη από 7 km/h ( 4 mph) περίπου, ανάβει η πληροφοριακή λυχνία.

Symbol varning - text

Αν οδηγείτε το αυτοκίνητο με ταχύτητα μεγαλύτερη από 7 km/h (4 mph) περίπου, ανάβει η προειδοποιητική λυχνία.

Εάν το καπό του κινητήρα2 δεν έχει κλείσει καλά, τότε ανάβει η προειδοποιητική λυχνία και παράλληλα στην οθόνη πληροφοριών εμφανίζεται μια επεξηγηματική εικόνα. Σταματήστε το αυτοκίνητο σε ασφαλές σημείο το συντομότερο δυνατόν και κλείστε το καπό του κινητήρα.

Εάν η πόρτα του χώρου αποσκευών δεν έχει κλείσει καλά, τότε ανάβει η πληροφοριακή λυχνία και παράλληλα στην οθόνη πληροφοριών εμφανίζεται μια επεξηγηματική εικόνα. Σταματήστε το αυτοκίνητο σε ασφαλές σημείο το συντομότερο δυνατόν και κλείστε την πόρτα του χώρου αποσκευών.

  1. 1 Σε ορισμένες εκδόσεις κινητήρα δεν υπάρχουν συστήματα προειδοποίησης για απώλεια πίεσης λαδιού. Στα αυτοκίνητα με αυτές τις εκδόσεις κινητήρα δεν χρησιμοποιείται η ένδειξη χαμηλής πίεσης λαδιού. Η προειδοποίηση χαμηλής στάθμης λαδιού εμφανίζεται με τη μορφή κειμένου στην οθόνη. Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. Λάδι κινητήρα - γενικά.
  2. * Προαιρετικός εξοπλισμός/αξεσουάρ.
  3. 2 Μόνο για αυτοκίνητα με σύστημα συναγερμού*.