Ανίχνευση σήραγγας*

Η λειτουργία Ανίχνευση σήραγγας αλλάζει το φωτισμό από τα φώτα πορείας ημέρας στη μεσαία σκάλα όταν αυτοκίνητο κινείται μέσα σε σήραγγα.

Η λειτουργία ανίχνευσης σήραγγας διατίθεται σε αυτοκίνητα με αισθητήρα βροχής*. Ο αισθητήρας ανιχνεύει ότι το αυτοκίνητο εισέρχεται σε σήραγγα και το σύστημα μεταβαίνει από τα φώτα πορείας ημέρας στη μεσαία σκάλα. Περίπου 20 δευτερόλεπτα από τη στιγμή που το αυτοκίνητο θα εξέλθει από τη σήραγγα, το σύστημα φωτισμού επιστρέφει στα φώτα πορείας ημέρας. Εάν το αυτοκίνητο εισέλθει και σε άλλη σήραγγα σε αυτό το χρονικό διάστημα, τότε οι προβολείς παραμένουν στη μεσαία σκάλα. Με αυτό τον τρόπο αποφεύγονται οι συνεχείς αλλαγές στο φωτισμό του αυτοκινήτου.

Λάβετε υπόψη σας ότι ο διακόπτης προβολέων πρέπει να παραμείνει στη θέση P3-1220 Symbol AUTO in light switch module για να λειτουργήσει η ανίχνευση σήραγγας.

  1. * Προαιρετικός εξοπλισμός/αξεσουάρ.