Καθίσματα, πίσω

Η πλάτη των πίσω καθισμάτων και πίσω ακριανά προσκέφαλα μπορούν να αναδιπλωθούν. Το προσκέφαλο του πίσω μεσαίου καθίσματος μπορεί να ρυθμιστεί κατακόρυφα ώστε να είναι κατάλληλο για το ύψος του επιβάτη.

Προσκέφαλο, μεσαίο κάθισμα, πίσω

P3 V60 To adjust center head restraint in rear seat

Ρυθμίστε το προσκέφαλο σύμφωνα με το ύψος του επιβάτη έτσι, ώστε να καλύπτεται όλο το πίσω μέρος του κεφαλιού εάν είναι εφικτό. Τραβήξτε το προς τα πάνω όσο χρειάζεται.

Για να κατεβάσετε το προσκέφαλο ξανά, πρέπει να πατήσετε το κουμπί (που βρίσκεται στο κέντρο ανάμεσα στην πλάτη του καθίσματος και το προσκέφαλο, βλ. εικόνα) ενώ πιέζετε προσεκτικά το προσκέφαλο προς τα κάτω.

 Προειδοποίηση

Το μεσαίο προσκέφαλο πρέπει να βρίσκεται στην κατώτατη θέση του όταν στο μεσαίο κάθισμα δεν κάθεται επιβάτης. Όταν στο μεσαίο κάθισμα κάθεται επιβάτης, το προσκέφαλο πρέπει να είναι σωστά ρυθμισμένο στο ύψος του επιβάτη έτσι ώστε, αν είναι εφικτό, να καλύπτει ολόκληρο το πίσω μέρος του κεφαλιού του.

Χειροκίνητη αναδίπλωση των ακριανών προσκέφαλων, πίσω κάθισμα

P3-V60 V60H Manually folding the rear head restraint

Τραβήξτε τη λαβή ασφάλισης πιο κοντά στο προσκέφαλο για να διπλώσετε το προσκέφαλο προς τα εμπρός.

Μετακινήστε χειροκίνητα το προσκέφαλο στην αρχική του θέση μέχρι να ακούσετε ένα "κλικ".

 Προειδοποίηση

Πρέπει να ασφαλίσετε τα προσκέφαλα αφότου τα ανεβάσετε.

Αναδίπλωση της πλάτης του πίσω καθίσματος

 Σημαντικό

Δεν πρέπει να υπάρχουν αντικείμενα στο πίσω κάθισμα όταν πρόκειται να αναδιπλώσετε την πλάτη του καθίσματος. Επίσης, οι ζώνες ασφαλείας δεν πρέπει να είναι ασφαλισμένες στην πόρπη τους. Διαφορετικά, υπάρχει κίνδυνος να προκληθεί ζημιά στην επένδυση του πίσω καθίσματος.

Η πλάτη των τριών καθισμάτων μπορεί να αναδιπλωθεί με διαφορετικούς τρόπους.

 Σημείωση

Μπορεί να χρειαστεί να μετακινήσετε τα μπροστινά καθίσματα προς τα εμπρός ή/και να ρυθμίσετε τις πλάτες των καθισμάτων προς τα πάνω, για να μπορέσετε να αναδιπλώσετε εντελώς τις πλάτες των πίσω καθισμάτων προς τα εμπρός.
  • Η πλάτη του αριστερού καθίσματος μπορεί να αναδιπλωθεί ξεχωριστά.
  • Η πλάτη του μεσαίου καθίσματος μπορεί να αναδιπλωθεί ξεχωριστά.
  • Η πλάτη του δεξιού καθίσματος μπορεί να αναδιπλωθεί μόνο μαζί με την πλάτη του μεσαίου καθίσματος.
  • Εάν θέλετε να αναδιπλώσετε την πλάτη και των τριών καθισμάτων ταυτόχρονα, τότε πρέπει να αναδιπλώσετε την πλάτη κάθε καθίσματος ξεχωριστά.
P3-XC60 V60H Adjusting center head restraint
P3-XC60 V60H Folding outer head restraint
Ikon grå fyrkant 1

Εάν κατεβάζετε την πλάτη του μεσαίου καθίσματος - αφήστε και ρυθμίστε το προσκέφαλο για την πλάτη του μεσαίου καθίσματος, ανατρέξτε παραπάνω στην ενότητα "Προσκέφαλο, μεσαίο κάθισμα, πίσω".

Ikon grå fyrkant 2

Τα προσκέφαλα των ακριανών καθισμάτων κατεβαίνουν αυτόματα όταν αναδιπλώνετε την πλάτη των ακριανών καθισμάτων. Τραβήξτε προς τα πάνω τη λαβή ασφάλισης της πλάτης του καθίσματος Ikon grå fyrkant A ενώ ταυτόχρονα αναδιπλώνετε την πλάτη προς τα εμπρός. Η κόκκινη ένδειξη επάνω στο άγκιστρο ασφάλισης Ikon grå fyrkant B δείχνει ότι η πλάτη του καθίσματος δεν είναι πλέον ασφαλισμένη στη θέση της.

 Σημείωση

Όταν οι πλάτες των καθισμάτων έχουν αναδιπλωθεί προς τα κάτω, πρέπει να μετακινήσετε τα προσκέφαλα ελαφρά προς τα εμπρός ώστε να μην έρχονται σε επαφή με το μαξιλάρι του καθίσματος.

Για την επαναφορά στην όρθια θέση, ακολουθήστε την αντίστροφη διαδικασία.

 Σημείωση

Όταν έχετε επαναφέρει την πλάτη του καθίσματος στην όρθια θέση, ο κόκκινος δείκτης δεν πρέπει να φαίνεται. Εάν εμφανίζεται, σημαίνει ότι η πλάτη του καθίσματος δεν έχει ασφαλίσει στη θέση της.

 Προειδοποίηση

Βεβαιωθείτε ότι η πλάτη του καθίσματος και το προσκέφαλο στο πίσω κάθισμα έχουν ασφαλίσει σωστά μετά την επαναφορά στην όρθια θέση.

Χειροκίνητη αναδίπλωση των ακριανών προσκέφαλων πίσω καθισμάτων*

P3-1246-V60/V60H/V70/XC70 Electrically folding the outer rear head restraints
Το τηλεχειριστήριο-κλειδί πρέπει να βρίσκεται στη θέση II.
Πατήστε το κουμπί για να αναδιπλωθούν τα πίσω ακριανά προσκέφαλα ώστε να βελτιωθεί η ορατότητά σας προς τα πίσω.

 Προειδοποίηση

Μην κατεβάζετε τα ακριανά προσκέφαλα αν σε οποιοδήποτε από τα ακριανά καθίσματα κάθεται επιβάτης.

Μετακινήστε χειροκίνητα το προσκέφαλο προς τα πίσω στην αρχική του θέση μέχρι να ακούσετε ένα "κλικ".

 Προειδοποίηση

Πρέπει να ασφαλίσετε τα προσκέφαλα αφότου τα ανεβάσετε.
  1. * Προαιρετικός εξοπλισμός/αξεσουάρ.