Παιδικά καθίσματα - θέση

Τοποθετείτε πάντοτε τα παιδικά καθίσματα/βοηθητικά παιδικά καθίσματα στο πίσω κάθισμα εάν ο αερόσακος του συνοδηγού είναι ενεργοποιημένος. Εάν στη θέση του συνοδηγού κάθεται κάποιο παιδί, μπορεί να τραυματιστεί σοβαρά εάν ο αερόσακος ανοίξει.

Ετικέτα για τον αερόσακο συνοδηγού

P3/P4-1546-Airbag decal placement 2
Ετικέτα στο σκιάδιο του συνοδηγού.
P3-1420-S60/V60/V60H/XC60-Airbag decal placement 1
Ετικέτα στην κολόνα της πόρτας συνοδηγού. Η ετικέτα είναι ορατή όταν η πόρτα του συνοδηγού είναι ανοικτή.

Η προειδοποιητική ετικέτα για τον αερόσακο συνοδηγού βρίσκεται στο σημείο που απεικονίζεται παραπάνω.

Μπορείτε να τοποθετήσετε:
  • παιδικό κάθισμα/βοηθητικό παιδικό κάθισμα στη θέση του συνοδηγού με την προϋπόθεση ότι ο αερόσακος συνοδηγού δεν είναι ενεργοποιημένος.
  • ένα ή περισσότερα παιδικά καθίσματα/βοηθητικά παιδικά καθίσματα στο πίσω κάθισμα.

 Προειδοποίηση

Ποτέ μη χρησιμοποιείτε παιδικό κάθισμα με φορά προς τα πίσω σε κάθισμα που προστατεύεται από ενεργό αερόσακο. Εάν δεν τηρηθεί αυτή η οδηγία, το παιδί μπορεί να τραυματιστεί σοβαρά ή θανάσιμα.

 Προειδοποίηση

Μη βάζετε ποτέ ένα παιδί σε παιδικό κάθισμα ή σε βοηθητικό παιδικό κάθισμα στη θέση του συνοδηγού, εάν ο αερόσακος είναι ενεργοποιημένος.

Μην επιτρέπετε ποτέ σε κανέναν να στέκεται ή να κάθεται μπροστά από το κάθισμα του συνοδηγού.

Άτομα με ύψος μικρότερο από 140 cm δεν πρέπει να κάθονται ποτέ στο κάθισμα του συνοδηγού όταν ο αερόσακος είναι ενεργοποιημένος.

Παράλειψη τήρησης της παραπάνω οδηγίας μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τη ζωή του ατόμου.

 Προειδοποίηση

Βοηθητικά παιδικά καθίσματα/παιδικά καθίσματα με μεταλλικό ή άλλο σύστημα στήριξης που μπορεί να ακουμπά στο κουμπί ανοίγματος της ζώνης ασφαλείας δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται, καθώς μπορεί να προκαλέσουν ακούσιο άνοιγμα της ζώνης ασφαλείας.

Φροντίζετε ώστε το επάνω τμήμα του παιδικού καθίσματος να μην ακουμπά στο παρμπρίζ.