Υαλοκαθαριστήρες και ψεκαστήρες

Οι υαλοκαθαριστήρες και οι ψεκαστήρες καθαρίζουν το μπροστινό και το πίσω παρμπρίζ. Οι προβολείς καθαρίζουν με πλύσιμο υπό υψηλή πίεση.

Υαλοκαθαριστήρες παρμπρίζ1

P3-1446-V70/XC70/V60H/V60 Torkare och spolare
Υαλοκαθαριστήρες παρμπρίζ και ψεκαστήρες παρμπρίζ.
  1. Ikon röd cirkel 1Αισθητήρας βροχής, (απ)ενεργοποίηση
  2. Ikon röd cirkel 2Ρύθμιση ευαισθησίας/συχνότητας με τον περιστροφικό διακόπτη

Υαλοκαθαριστήρες παρµπρίζ απενεργοποιηµένοι

Symbol vindrutetorkare av

Μετακινήστε το μοχλοδιακόπτη στη θέση 0 για να απενεργοποιήσετε τους υαλοκαθαριστήρες παρμπρίζ.

Μία διαδρομή υαλοκαθαριστήρων

Symbol enkelsvep

Τραβήξτε το μοχλοδιακόπτη προς τα πάνω και αφήστε τον για να εκτελέσουν οι υαλοκαθαριστήρες μία διαδρομή.

Διακοπτόμενη λειτουργία υαλοκαθαριστήρων

Symbol intervalltorkning

Ρυθμίστε με τον περιστροφικό διακόπτη τον αριθμό των διαδρομών που εκτελούν κάθε φορά οι υαλοκαθαριστήρες, όταν έχετε επιλέξει τη διακοπτόμενη λειτουργία.

Συνεχής λειτουργία

Symbol kontenuerlig torkning 1

Οι καθαριστήρες λειτουργούν με κανονική ταχύτητα.

Symbol kontenuerlig torkning 2

Οι καθαριστήρες λειτουργούν με υψηλή ταχύτητα.

 Σημαντικό

Πριν ενεργοποιήσετε τους υαλοκαθαριστήρες, βεβαιωθείτε ότι τα μάκτρα δεν έχουν παγώσει και απομακρύνετε τυχόν χιόνι ή πάγο από το μπροστινό (και το πίσω) παρμπρίζ.

 Σημαντικό

Κατά τη χειμερινή περίοδο, πριν ενεργοποιήσετε τους υαλοκαθαριστήρες, βεβαιωθείτε ότι τα μάκτρα τους δεν έχουν παγώσει και απομακρύνετε τυχόν χιόνι ή πάγο από το παρμπρίζ.

 Σημαντικό

Χρησιμοποιήστε άφθονο υγρό ψεκαστήρων για να καθαρίσετε το παρμπρίζ με τους υαλοκαθαριστήρες. Όταν λειτουργούν οι υαλοκαθαριστήρες το παρμπρίζ πρέπει να είναι υγρό.

Θέση ρύθμισης, μάκτρο υαλοκαθαριστήρα

Για τον καθαρισμό του παρμπρίζ/των μάκτρων υαλοκαθαριστήρων και την αντικατάσταση των μάκτρων υαλοκαθαριστήρων, βλ. Πλύσιμο του αυτοκινήτου και Μάκτρα υαλοκαθαριστήρων.

Αισθητήρας βροχής*

Ο αισθητήρας βροχής ανιχνεύει την ποσότητα νερού που πέφτει στο παρµπρίζ και ενεργοποιεί αυτόματα τους υαλοκαθαριστήρες του παρμπρίζ. Μπορείτε να ρυθμίσετε την ευαισθησία του αισθητήρα βροχής από τον περιστροφικό διακόπτη.

Όταν ο αισθητήρας βροχής ενεργοποιείται, στον πίνακα οργάνων εμφανίζεται η λυχνία αισθητήρα βροχής Symbol regnsensorn 1 - text.

Ενεργοποίηση και ρύθμιση ευαισθησίας

Για να ενεργοποιήσετε τον αισθητήρα βροχής, το αυτοκίνητο πρέπει να κινείται ή το τηλεχειριστήριο-κλειδί να βρίσκεται στη θέση I ή II και ο μοχλοδιακόπτης υαλοκαθαριστήρων παρμπρίζ να βρίσκεται στη θέση 0 ή στη θέση μίας διαδρομής στο παρμπρίζ.

Για να ενεργοποιήσετε τον αισθητήρα βροχής, πατήστε το κουμπί Symbol regnsensorn 2 - text για τον αισθητήρα βροχής. Οι υαλοκαθαριστήρες του παρμπρίζ εκτελούν μία διαδρομή.

Μετακινήστε το μοχλοδιακόπτη προς τα πάνω προκειμένου οι υαλοκαθαριστήρες να εκτελέσουν μία επιπλέον διαδρομή.

Περιστρέψτε τον περιστροφικό διακόπτη προς τα πάνω/κάτω για να αυξήσετε/μειώσετε την ευαισθησία. (Εάν περιστρέψετε τον περιστροφικό διακόπτη προς τα πάνω, οι υαλοκαθαριστήρες εκτελούν μία επιπλέον διαδρομή.)

Απενεργοποίηση

Για να απενεργοποιήσετε τον αισθητήρα βροχής, πατήστε το κουμπί Symbol regnsensorn 2 - text για τον αισθητήρα βροχής ή μετακινήστε τον μοχλοδιακόπτη προς τα κάτω σε άλλο πρόγραμμα λειτουργίας των υαλοκαθαριστήρων.

Ο αισθητήρας βροχής απενεργοποιείται αυτόματα όταν βγάλετε το τηλεχειριστήριο-κλειδί από το διακόπτη ανάφλεξης ή πέντε λεπτά από τη στιγμή που θα σβήσετε τον κινητήρα.

 Σημαντικό

Οι υαλοκαθαριστήρες του παρμπρίζ μπορεί να τεθούν σε λειτουργία και να υποστούν ζημιά όταν το αυτοκίνητο βρίσκεται σε αυτόματο πλυντήριο αυτοκινήτων. Απενεργοποιήστε τον αισθητήρα βροχής όταν το αυτοκίνητο βρίσκεται σε κίνηση ή όταν το τηλεχειριστήριο-κλειδί βρίσκεται στη θέση I ή II. Η λυχνία στον πίνακα οργάνων και η λυχνία στο κουμπί σβήνουν.

Σύστημα πλύσης προβολέων και παρμπρίζ

P3-1446-V60H/V60-Spolning av strålkastare och rutor
Λειτουργία πλύσης.

Πλύση του παρμπρίζ

Τραβήξτε το μοχλοδιακόπτη προς το τιμόνι για να ξεκινήσει η λειτουργία των ψεκαστήρων παρμπρίζ και προβολέων.

Οι υαλοκαθαριστήρες εκτελούν μερικές ακόμη διαδρομές στο παρμπρίζ και οι προβολείς πλένονται μόλις αφήσετε το μοχλοδιακόπτη.

Θερμαινόμενα ακροφύσια ψεκαστήρων*

Τα ακροφύσια ψεκαστήρων θερμαίνονται αυτόματα όταν επικρατούν χαμηλές θερμοκρασίες, για να μην παγώσει το υγρό του συστήματος πλύσης.

Πλύση προβολέων υπό υψηλή πίεση*

Κατά την πλύση των προβολέων υπό υψηλή πίεση καταναλώνεται μεγάλη ποσότητα υγρού πλύσης. Για οικονομία του υγρού, οι προβολείς πλένονται αυτόματα κάθε πέμπτη φορά που πλένεται το παρμπρίζ.

Μειωμένη πλύση

Εάν στο δοχείο υπολείπεται μόνο 1 λίτρο περίπου υγρού ψεκαστήρων και στην οθόνη του πίνακα οργάνων εμφανιστεί το μήνυμα ότι πρέπει να συμπληρώσετε υγρό, τότε η παροχή υγρού ψεκαστήρων στους προβολείς διακόπτεται. Αυτό γίνεται για να δοθεί προτεραιότητα στον καθαρισμό του παρμπρίζ και στην ορατότητα που παρέχει.

Σκούπισμα και πλύσιμο του πίσω παρμπρίζ

P3-1446-V70/XC70/V60H/V60 Torkning och spolning av bakruta
  1. Ikon röd cirkel 1Υαλοκαθαριστήρας πίσω παρμπρίζ – διακοπτόμενη λειτουργία
  2. Ikon röd cirkel 2Υαλοκαθαριστήρας πίσω παρμπρίζ – συνεχής λειτουργία

Πιέστε το μοχλοδιακόπτη προς τα εμπρός (βλ. το βέλος στην παραπάνω εικόνα) για να ξεκινήσει η λειτουργία του ψεκαστήρα και του υαλοκαθαριστήρα πίσω παρμπρίζ.

 Σημείωση

Ο υαλοκαθαριστήρας του πίσω παρμπρίζ διαθέτει προστασία κατά της υπερθέρμανσης, που σημαίνει ότι το μοτέρ τίθεται εκτός λειτουργίας εάν υπερθερμανθεί. Ο υαλοκαθαριστήρας πίσω παρμπρίζ τίθεται ξανά σε λειτουργία αφότου παρέλθει ένα χρονικό διάστημα μέχρι να κρυώσει (30 δευτερόλεπτα ή περισσότερο, ανάλογα με τη θερμοκρασία του μοτέρ και την εξωτερική θερμοκρασία).

Υαλοκαθαριστήρας – όπισθεν

Εάν επιλέξετε όπισθεν ενώ οι υαλοκαθαριστήρες είναι ενεργοποιημένοι, ο υαλοκαθαριστήρας του πίσω παρμπρίζ θα ενεργοποιηθεί στη διακοπτόμενη λειτουργία2. Η λειτουργία διακόπτεται όταν επιλέξετε άλλη ταχύτητα.

Εάν ο υαλοκαθαριστήρας του πίσω παρμπρίζ έχει ήδη ενεργοποιηθεί στη συνεχή λειτουργία, θα παραμείνει σε αυτή.

 Σημείωση

Στα αυτοκίνητα με αισθητήρες βροχής, ο πίσω υαλοκαθαριστήρας τίθεται σε λειτουργία κατά την όπισθεν εάν ο αισθητήρας είναι ενεργοποιημένος και βρέχει.
  1. 1 Για την αντικατάσταση των μάκτρων των υαλοκαθαριστήρων και για τη μετακίνησή τους στη θέση ρύθμισης, βλ. Μάκτρα υαλοκαθαριστήρων. Για την πλήρωση του υγρού πλύσης, βλ. Υγρό ψεκαστήρων - πλήρωση.
  2. * Προαιρετικός εξοπλισμός/αξεσουάρ.
  3. 2 Μπορείτε να απενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία (διακοπτόμενη λειτουργία υαλοκαθαριστήρων κατά την όπισθεν). Επισκεφτείτε ένα συνεργείο. Η Volvo συνιστά ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Volvo.