Πλοήγηση* - εισαγωγή/εξαγωγή αποθηκευμένων θέσεων

Εισαγωγή ή/και εξαγωγή αποθηκευμένων διαδρομών και τοποθεσιών.
Για να εισάγετε σημεία POI, η μορφή των αρχείων πρέπει να είναι .gpx.
Συνδέστε το USB memory stick στον αποθηκευτικό χώρο της επιμήκους κονσόλας.
P3-1420-NAV Meny Inställn Imp-Exp-2
Στην κανονική προβολή για την πηγή πλοήγησης, πατήστε OK/MENU και επιλέξτε SettingsImport/export stored locations.
Επιλέξτε τι θέλετε να εισαχθεί ή να εξαχθεί.

 Σημείωση

  • Για να προσθέσετε αρχεία POI στη βάση δεδομένων χαρτών, χρειάζονται ορισμένες γνώσεις υπολογιστών!
  • Ο τύπος αρχείων για τα αρχεία POI και ο τρόπος με τον οποίο λαμβάνονται (download) από το διαδίκτυο καθορίζεται από τον αντίστοιχο κατασκευαστή/διανομέα. Αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει τυποποιημένη διαδικασία για τη λήψη αρχείων POI από το διαδίκτυο - και για το λόγο αυτό σε αυτό το εγχειρίδιο κατόχου δεν παρατίθενται ακριβείς οδηγίες βήμα-προς-βήμα.
  • Εάν έχετε ερωτήσεις - απευθυνθείτε σε έναν εξουσιοδοτημένο διανομέα της Volvo.
  1. * Προαιρετικός εξοπλισμός/αξεσουάρ.