Αυτόματη ενημέρωση συχνότητας ραδιοφώνου (AF)

Η λειτουργία επιλέγει αυτόματα τον ισχυρότερο ραδιοπομπός για το συντονισμένο ραδιοφωνικό σταθμό και μπορεί να ενεργοποιηθεί για ραδιόφωνο FM.

Για να βρει ένα σταθμό με ισχυρό σήμα, η λειτουργία μπορεί σε εξαιρετικές περιπτώσεις να χρειαστεί να πραγματοποιήσει αναζήτηση σε ολόκληρη τη ζώνη συχνοτήτων FM.

Αν ο συντονισμένος ραδιοφωνικός σταθμός είναι αποθηκευμένος ως προεπιλεγμένος σταθμός, η λειτουργία δεν αλλάζει πομπό ακόμη και αν έχει ενεργοποιηθεί η αυτόματη ενημέρωση συχνότητας ραδιοφώνου.

Για ενεργοποίηση/απενεργοποίηση, στην κανονική προβολή για την πηγή FM, πατήστε OK/MENU και επιλέξτε Alternative frequency.