Κατανομή αέρα στο χώρο επιβατών

Ο εισερχόμενος αέρας κατανέμεται στο χώρο επιβατών από διαφορετικούς αεραγωγούς.
P3-1246-V60/V60H Air distribution

Η κατανομή του αέρα πραγματοποιείται εντελώς αυτόματα στη λειτουργία AUTO.

Εάν χρειαστεί, μπορείτε να χειριστείτε τη λειτουργία χειροκίνητα, βλ. πίνακα κατανομής αέρα.

Αεραγωγοί στο ταμπλό

P3-1246-S60/V60/V60H Air vents in dashboard
 1. Ikon röd pil AΑνοικτοί
 2. Ikon röd pil BΚλειστοί
 3. Ikon röd pil CΠλευρική ροή αέρα
 4. Ikon röd pil DΚάθετη ροή αέρα

Στρέψτε τους ακριανούς αεραγωγούς προς τα παράθυρα για να ξεθαμπώσουν τα τζάμια.

Αεραγωγοί στις κολόνες θυρών

P3-1246-S60/V60/V60H Air vents in door pillars
 1. Ikon röd pil AΚλειστοί
 2. Ikon röd pil BΑνοικτοί
 3. Ikon röd pil CΠλευρική ροή αέρα
 4. Ikon röd pil DΚάθετη ροή αέρα

Στρέψτε τους αεραγωγούς προς τα παράθυρα για να ξεθαμπώσουν τα τζάμια όταν επικρατούν χαμηλές θερμοκρασίες.

Στρέψτε τους αεραγωγούς προς το χώρο επιβατών για να είναι πιο ευχάριστη η θερμοκρασία στο πίσω κάθισμα όταν επικρατούν υψηλές θερμοκρασίες.

 Σημείωση

Πρέπει να θυμάστε ότι τα μικρά παιδιά είναι πιο ευαίσθητα στα ρεύματα αέρα.

Κατανομή αέρα

P3-1246-S60/V60/V60H Button air distribution
 1. Ikon röd cirkel 1Κατανομή αέρα - σύστημα αποθάμβωσης παρμπρίζ
 2. Ikon röd cirkel 2Κατανομή αέρα - αεραγωγός, ταμπλό
 3. Ikon röd cirkel 3Κατανομή αέρα - εξαερισμός, δάπεδο

Η εικόνα περιλαμβάνει τρία κουμπιά. Όταν πατάτε τα κουμπιά, στην οθόνη ανάβει η αντίστοιχη φιγούρα (βλ. παρακάτω εικόνα) και ένα βέλος μπροστά από κάθε σημείο της φιγούρας δείχνει την κατανομή αέρα που έχει επιλεγεί. Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. πίνακα κατανομής αέρα.

P3-1020-S60/V60 Luftdistribution i display
Η επιλεγμένη κατανομή αέρα απεικονίζεται στην οθόνη της κεντρικής κονσόλας.