Σύνδεση εξωτερικής πηγής ήχου μέσω υποδοχής AUX In/θύρας USB

Μπορείτε να συνδέσετε μια εξωτερική πηγή ήχου, π.χ. ένα iPod® ή ένα MP3 player, στο ηχοσύστημα μέσω οποιασδήποτε σύνδεσης στην κεντρική κονσόλα.
P3_1320_S/V60_AUX USB connectors
Σημεία σύνδεσης για τις εξωτερικές πηγές ήχου.
Για να συνδέσετε την πηγή ήχου:
Συνδέστε την πηγή ήχου σε μία από τις υποδοχές στον αποθηκευτικό χώρο της κεντρικής κονσόλας (βλ. εικόνα).
Στην κανονική προβολή για την πηγή (πολυ)μέσων, πατήστε MEDIA, γυρίστε το TUNE στην πηγή ήχου που θέλετε USB, iPod ή AUX και πατήστε OK/MENU.

Στην οθόνη εμφανίζεται το κείμενο Reading USB όταν το σύστημα φορτώνει τη δομή αρχείων του αποθηκευτικού μέσου. Ανάλογα με τη δομή και τον αριθμό των αρχείων, μπορεί να μεσολαβήσει ένα χρονικό διάστημα μέχρι να ολοκληρωθεί η φόρτωση.

 Σημείωση

Το σύστημα υποστηρίζει τα περισσότερα μοντέλα iPod® που έχουν κατασκευαστεί το 2005 και μεταγενέστερα.

 Σημείωση

Για να αποφευχθεί τυχόν ζημιά στη σύνδεση USB, η σύνδεση USB απενεργοποιείται εάν βραχυκυκλώσει ή εάν κάποια συνδεδεμένη μονάδα USB καταναλώνει μεγάλη ισχύ (αυτό μπορεί να συμβεί εάν η συνδεδεμένη μονάδα δεν πληροί το πρότυπο USB). Η σύνδεση USB επανενεργοποιείται αυτόματα την επόμενη φορά που θα ανοίξει ο διακόπτης ανάφλεξης, εκτός εάν η βλάβη επιμείνει.