Ποιότητα αέρα - IAQS*

Το σύστημα ποιότητας αέρα IAQS απομονώνει τα καυσαέρια και τα σωματίδια, ώστε να μειωθούν οι οσμές και οι ρυπογόνες ουσίες στο χώρο επιβατών.

Εάν ο εξωτερικός αέρας είναι μολυσμένος, η είσοδος αέρα κλείνει και ενεργοποιείται η ανακυκλοφορία αέρα.

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τη λειτουργία στο σύστημα του μενού MY CAR. Για περιγραφή του συστήματος του μενού, βλ. MY CAR.

 Σημείωση

Ο αισθητήρας ποιότητας αέρα πρέπει να είναι πάντοτε ενεργοποιημένος για να διασφαλιστεί η βέλτιστη ποιότητα του αέρα στο χώρο επιβατών.

Σε ψυχρό κλίμα, η ανακυκλοφορία του αέρα είναι περιορισμένη για να αποτραπεί το θάμπωμα.

Εάν τα παράθυρα θαμπώσουν, ο αισθητήρας ποιότητας αέρα πρέπει να απενεργοποιηθεί και οι λειτουργίες ξεπαγώματος για το παρμπρίζ και τα παράθυρα, καθώς και το πίσω παρμπρίζ, πρέπει να χρησιμοποιηθούν.

 Σημείωση

Για να διατηρηθεί το πρότυπο CZIP στα αυτοκίνητα με CZIP, το φίλτρο IAQS πρέπει να αντικαθίσταται κάθε 15.000 km ή μία φορά το χρόνο, όποιο επέλθει πρώτα. Ωστόσο, μέχρι τα 75.000 km σε διάστημα 5 ετών. Στα αυτοκίνητα χωρίς CZIP και στις περιπτώσεις που ο πελάτης δεν θέλει να διατηρήσει το πρότυπο CZIP, το φίλτρο IAQS πρέπει να αντικαθίσταται στο τακτικό σέρβις.
  1. * Προαιρετικός εξοπλισμός/αξεσουάρ.