Ραδιοφωνικοί σταθμοί ως προεπιλεγμένοι

Μπορείτε να αποθηκεύσετε τους ραδιοφωνικούς σταθμούς που ακούτε συχνά ως προεπιλεγμένους για να τους ενεργοποιείτε πιο εύκολα.
P3-1246-DOM-Radiostationer som förval
Προεπιλεγμένοι σταθμοί.

Ραδιόφωνο AM1/FM

Μπορείτε να αποθηκεύσετε 10 προεπιλεγμένους σταθμούς σε κάθε ζώνη συχνοτήτων (π.χ. AM).

Μπορείτε να επιλέξετε τους προεπιλεγμένους σταθμούς πατώντας τα κουμπιά προεπιλεγμένων σταθμών.

Συντονισμός σε ένα σταθμό, βλ. Συντονισμός ραδιοφώνου.
Κρατήστε ένα από τα πλήκτρα προεπιλεγμένων σταθμών για μερικά δευτερόλεπτα. Μπορείτε πλέον να χρησιμοποιείτε το πλήκτρο προεπιλεγμένου σταθμού.

Στην οθόνη μπορείτε να εμφανίσετε μια λίστα με προεπιλεγμένα κανάλια.

Για ενεργοποίηση/απενεργοποίηση, στην κανονική προβολή για την πηγή AM/FM, πατήστε OK/MENU και επιλέξτε ShowPresets.

Ψηφιακό ραδιόφωνο (DAB)*

Μπορείτε να αποθηκεύσετε 10 προεπιλεγμένους σταθμούς σε κάθε ζώνη συχνοτήτων. Η αποθήκευση των προεπιλεγμένων σταθμών γίνεται με ένα παρατεταμένο πάτημα στο κουμπί προεπιλογής που θέλετε, για περισσότερες πληροφορίες βλ. Ραδιόφωνο ΑΜ/FM παραπάνω. Μπορείτε να επιλέξετε τους προεπιλεγμένους σταθμούς πατώντας τα κουμπιά προεπιλεγμένων σταθμών.

Ένας προεπιλεγμένος σταθμός περιλαμβάνει ένα κανάλι αλλά όχι επιμέρους κανάλια. Εάν, κατά την αναπαραγωγή ενός επιμέρους καναλιού, αποθηκευτεί ένας προεπιλεγμένος σταθμός, θα καταχωρηθεί μόνο το κεντρικό κανάλι. Αυτό συμβαίνει επειδή τα επιμέρους κανάλια είναι προσωρινά. Την επόμενη φορά που θα επιχειρήσετε να ανακτήσετε τον προεπιλεγμένο σταθμό, θα πραγματοποιηθεί αναπαραγωγή του καναλιού που περιείχε το επιμέρους κανάλι. Ο προεπιλεγμένος σταθμός δεν εξαρτάται από τη λίστα καναλιών.

Στην οθόνη μπορείτε να εμφανίσετε μια λίστα με προεπιλεγμένα κανάλια.

Για ενεργοποίηση/απενεργοποίηση, στην κανονική προβολή για την πηγή DAB, πατήστε OK/MENU και επιλέξτε ShowPresets.

 Σημείωση

Το σύστημα DAB του ηχοσυστήματος δεν υποστηρίζει όλες τις λειτουργίες στο πρότυπο DAB.
  1. 1 Δεν ισχύει για το V60 Twin Engine και το S60L Twin Engine.
  2. * Προαιρετικός εξοπλισμός/αξεσουάρ.

Σχετικά έγγραφα