Πλοήγηση* - επιλογές διαδρομής

Οι ρυθμίσεις για τις επιλογές διαδρομής περιλαμβάνουν τον τύπο της διαδρομής και τον αριθμό των προτεινόμενων διαδρομών, μεταξύ άλλων.
P3-1346-NAV-Melco Meny Inställningar

Τύπος διαδρομής

Στην κανονική προβολή για την πηγή πλοήγησης, πατήστε OK/MENU και επιλέξτε SettingsRoute options.

Επιλέξτε τύπο διαδρομής:

 • Fast with traffic adaption - σύντομος χρόνος μετακίνησης με ελάχιστες κυκλοφοριακές καθυστερήσεις1.
 • Fast - προτεραιότητα στο σύντομο χρόνο μετακίνησης.
 • Short - προτεραιότητα στη σύντομη διαδρομή. Η διαδρομή μπορεί επίσης να ακολουθήσει μικρότερους δρόμους.
 • ECO with traffic adaption - προτεραιότητα στη χαμηλή κατανάλωση καυσίμου1.

Νέος υπολογισμός διαδρομής όταν ζητηθεί

Επιλογή για νέο υπολογισμό διαδρομής λόγω πληροφοριών οδικής κυκλοφορίας.
Στην κανονική προβολή για την πηγή πλοήγησης, πατήστε OK/MENU και επιλέξτε SettingsRoute optionsReroute on request.

Επιλέξτε λειτουργία:

 • Πλαίσιο επιλεγμένο - πρέπει να επιβεβαιώσετε τον νέο υπολογισμό διαδρομής με το OK/MENU ή να τον αγνοήσετε πατώντας EXIT.
 • Πλαίσιο μη επιλεγμένο - αυτόματος νέος υπολογισμός της διαδρομής.

Προτάσεις διαδρομής

Στην κανονική προβολή για την πηγή πλοήγησης, πατήστε OK/MENU και επιλέξτε SettingsRoute optionsRoute proposals.
P3-1346-NAV-Melco Meny Resvägsförslag
Προτάσεις διαδρομής.

Επιλέξτε ρύθμιση για τη χρήση της πρότασης διαδρομής:

 • 1 - αρχίζει η καθοδήγηση αμέσως σύμφωνα με το δρομολόγιο που έχει προσδιοριστεί.
 • 3 - το σύστημα προτείνει 3 εναλλακτικές διαδρομές, από τις οποίες η μία εναλλακτική διαδρομή πρέπει να επιλεγεί πριν αρχίσει η καθοδήγηση. Λάβετε υπόψη σας ότι υπάρχει μια ελαφρώς μεγαλύτερη καθυστέρηση πριν αρχίσει η καθοδήγηση διότι το σύστημα πρέπει να υπολογίσει 3 κατάλληλες διαδρομές.

Χρήση της λωρίδας συνεπιβατισμού2

Ορισμένες φορές τα ιδιωτικά επιβατικά αυτοκίνητα επιτρέπεται να χρησιμοποιούν λωρίδες οι οποίες κανονικά προορίζονται για τοπικά λεωφορεία, εμπορικά οχήματα και ταξί - με την προϋπόθεση ότι το επιβατικό αυτοκίνητο μεταφέρει έναν ή περισσότερους επιβάτες. Όταν αυτή η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη, οι λωρίδες αυτού του είδους συμπεριλαμβάνονται επίσης στον υπολογισμό της κατάλληλης διαδρομής.
Στην κανονική προβολή για την πηγή πλοήγησης, πατήστε OK/MENU και επιλέξτε SettingsRoute optionsUse carpool lane.

Επιλέξτε ρύθμιση για τη χρήση της λωρίδας συνεπιβατισμού:

 • Never
 • For 2 persons
 • Over 2 persons

Χρήση της λωρίδας ταχείας κυκλοφορίας2

Ορισμένες φορές τα ιδιωτικά επιβατικά αυτοκίνητα επιτρέπεται να χρησιμοποιούν λωρίδες οι οποίες κανονικά προορίζονται για τοπικά λεωφορεία, εμπορικά οχήματα και ταξί - με την προϋπόθεση ότι το επιβατικό αυτοκίνητο θεωρείται οικολογικό ή παρόμοιο. Όταν αυτή η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη, οι λωρίδες αυτού του είδους συμπεριλαμβάνονται επίσης στον υπολογισμό της κατάλληλης διαδρομής.
Στην κανονική προβολή για την πηγή πλοήγησης, πατήστε OK/MENU και επιλέξτε SettingsRoute optionsUse express lane.

Επιλέξτε ρύθμιση για τη χρήση της λωρίδας ταχείας κυκλοφορίας:

 • Πλαίσιο επιλεγμένο - η λωρίδα ταχείας κυκλοφορίας χρησιμοποιείται στους υπολογισμούς διαδρομής.
 • Πλαίσιο μη επιλεγμένο - η λωρίδα ταχείας κυκλοφορίας δεν χρησιμοποιείται.

Αποφυγή περιοχής2

Οι αυτοκινητόδρομοι δεν μπορούν να αποεπιλεγούν. Οι αυτοκινητόδρομοι χρησιμοποιούνται πάντοτε ως εναλλακτική διαδρομή κατά τον υπολογισμό διαδρομής.
Στην κανονική προβολή για την πηγή πλοήγησης, πατήστε OK/MENU και επιλέξτε SettingsRoute optionsAvoid area.

Επιλέξτε την περιοχή που θέλετε να αποφευχθεί κατά τη διαδρομή (αν η περιοχή υπάρχει ήδη στη λίστα ως η περιοχή που είχε προσδιοριστεί προηγουμένως - προχωρήστε στο επόμενο βήμα):

 • Select area on map - επιλέξτε την περιοχή που θέλετε στον χάρτη, για περισσότερες πληροφορίες βλ. "Δημιουργία 'απαγορευμένης' περιοχής" παρακάτω.
 • From stored location - επιλέξτε από τις αποθηκευμένες τοποθεσίες.
Η επιλογή προστίθεται στη λίστα με τις περιοχές προς αποφυγή.
P3-1420-NAV-us Meny Inställningar Resväg Undvik område-PopUp

Επισημάνετε την περιοχή προς αποφυγή στη λίστα, πατήστε OK/MENU και επιλέξτε Activate.

Εδώ υπάρχει επίσης η δυνατότητα για τις περιοχές Edit, Deactivate και Delete.

Η περιοχή παραβλέπεται κατά τον υπολογισμό της διαδρομής.

Δημιουργία 'απαγορευμένης' περιοχής

Μπορείτε να επιλέξετε την περιοχή που θέλετε να αποφύγετε σχηματίζοντας απευθείας πάνω στον χάρτη ένα ορθογώνιο πλαίσιο.

P3-1346-NAV-Melco Meny Inställningar Resväg Undvik område-4
Στην κανονική προβολή για την πηγή πλοήγησης, πατήστε OK/MENU και επιλέξτε SettingsRoute optionsAvoid areaSelect area on map.
Πραγματοποιήστε κύλιση στο χάρτη μέχρι ο κέρσορας να βρεθεί στην περιοχή που θέλετε.
Πατήστε OK/MENU.
Δημιουργείται ένα κόκκινο πλαίσιο.
Περιστρέψτε το TUNE για να ρυθμίσετε το μέγεθος του πλαισίου.
Πατήστε το OK/MENU όταν το πλαίσιο καλύπτει την περιοχή που θέλετε.
Η περιοχή αποθηκεύεται στη λίστα με τις περιοχές προς αποφυγή.

Η περιοχή, για να μη συμπεριληφθεί στον υπολογισμό της διαδρομής, πρέπει να είναι ενεργοποιημένη, βλ. ενότητα "Αποφυγή περιοχής" παραπάνω.

Αποφυγή συγκεκριμένων διακοπών κυκλοφορίας 2

Στην κανονική προβολή για την πηγή πλοήγησης, πατήστε OK/MENU και επιλέξτε SettingsRoute options:

 • Avoid motorways
 • Avoid toll roads
 • Avoid tunnels
 • Avoid ferries
 • Avoid car trains
 • Avoid vignette obligation

 Σημείωση

 • Εάν εισάγετε ένα δρομολόγιο όταν κάνετε αυτές τις επιλογές, μπορεί να υπάρξει μια ορισμένη καθυστέρηση όταν τσεκάρετε/ξετσεκάρετε μια επιλογή διότι το δρομολόγιο πρέπει να υπολογιστεί εκ νέου.
 • Εάν επιλέξετε να εξαιρεθούν σήραγγες, δρόμοι με διόδια και αυτοκινητόδρομοι, τότε θα εξαιρεθούν για όσο το δυνατόν μεγαλύτερη διαδρομή και χρησιμοποιούνται μόνο εάν δεν υπάρχει άλλη λογική εναλλακτική.
 1. * Προαιρετικός εξοπλισμός/αξεσουάρ.
 2. 1 Σε συντονισμό με τις πληροφορίες από το Ραδιόφωνο οδικής κυκλοφορίας.
 3. 2 Η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο αν συμπεριλαμβάνονται τέτοιες πληροφορίες στα δεδομένα χαρτών.