Επισκόπηση μενού - πίνακας οργάνων

Το ποια μενού εμφανίζονται στην οθόνη πληροφοριών του πίνακα οργάνων εξαρτάται από τη θέση κλειδιού.

Ορισμένες από τις παρακάτω επιλογές μενού προϋποθέτουν να έχει εγκατασταθεί η λειτουργία και υλικό (hardware) στο αυτοκίνητο.

Αναλογικός πίνακας οργάνων

Ψηφ. ένδειξη ταχ.
Θερμαντήρας*
Ανεξάρτητ. θερμ.*
Επιλογές TC
Κατάσταση σέρβις
Στάθμη λαδιού1
Μηνύματα (##)1

Ψηφιακός πίνακας οργάνων

Ρυθμίσεις*
Θέματα
Λειτ. Αντίθεση/Λειτ. Χρώμα
Κατάσταση σέρβις
Μηνύματα1
Στάθμη λαδιού1
Θερμαντ. στάθμ.*
Μηδενισμός υπολογιστή ταξιδίου
  1. * Προαιρετικός εξοπλισμός/αξεσουάρ.
  2. 1 Ορισμένοι κινητήρες.