Οδήγηση με τρέιλερ* - αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων

Όταν οδηγείτε σε ορεινές περιοχές με τρέιλερ και επικρατούν υψηλές θερμοκρασίες, υπάρχει κίνδυνος υπερθέρμανσης.
  • Το αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων επιλέγει τη βέλτιστη σχέση ανάλογα με το φορτίο και τις στροφές του κινητήρα.
  • Σε περίπτωση υπερθέρμανσης, ανάβει μια προειδοποιητική λυχνία στον πίνακα οργάνων και εμφανίζεται ένα μήνυμα στην οθόνη πληροφοριών - ακολουθήστε τη σύσταση που εμφανίζεται.

Απότομες κλίσεις

  • Μην ασφαλίζετε το αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων σε μεγαλύτερη σχέση από αυτή που μπορεί να "αντεπεξέλθει" ο κινητήρας - δεν είναι πάντοτε καλή ιδέα να οδηγείτε με υψηλότερη σχέση όταν ο κινητήρας λειτουργεί σε χαμηλές στροφές.

Στάθμευση σε επικλινές έδαφος

Πατήστε το ποδόφρενο.
Ενεργοποιήστε το χειρόφρενο.
Μετακινήστε τον επιλογέα ταχυτήτων στη θέση P.
Αφήστε το ποδόφρενο.
  • Μετακινήστε τον επιλογέα ταχυτήτων στη θέση στάθμευσης P όταν σταθμεύετε αυτόματο αυτοκίνητο με συνδεδεμένο τρέιλερ. Χρησιμοποιείτε πάντοτε το χειρόφρενο.
  • Ακινητοποιείτε τους τροχούς με τάκους όταν σταθμεύετε το αυτοκίνητο με τρέιλερ σε επικλινή επιφάνεια.

 Σημαντικό

Ανατρέξτε επίσης στις συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με την αργή οδήγηση με τρέιλερ για αυτοκίνητα με αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων Powershift, βλ. Αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων -- Powershift*.

Εκκίνηση σε επικλινές έδαφος

Πατήστε το ποδόφρενο.
Μετακινήστε τον επιλογέα ταχυτήτων στη θέση οδήγησης D.
Απενεργοποιήστε το χειρόφρενο.
Αφήστε το ποδόφρενο και αρχίστε να οδηγείτε.
  1. * Προαιρετικός εξοπλισμός/αξεσουάρ.