Ενεργή μεγάλη σκάλα*

Η Ενεργή μεγάλη σκάλα διατίθεται με δυνατότητα ενεργοποίησης/απενεργοποίησης ή προσαρμοζόμενη λειτουργία, ανάλογα με την έκδοση των προβολέων. Η λειτουργία ανιχνεύει τη δέσμη των προβολέων των επερχόμενων οχημάτων ή τα πίσω φώτα των προπορευόμενων οχημάτων και μεταβαίνει από τη μεγάλη στη μεσαία σκάλα. Η Ενεργή μεγάλη σκάλα με προσαρμοζόμενη λειτουργία μειώνει την ένταση μόνο ενός μέρους της φωτεινής δέσμης που είναι στραμμένη απευθείας προς το όχημα. Το σύστημα φωτισμού επιστρέφει στη μεγάλη σκάλα όταν δεν ανιχνεύεται πλέον φως από εισερχόμενα οχήματα.

Ενεργή μεγάλη σκάλα - AHB

Η Ενεργή μεγάλη σκάλα (Active High Beam - AHB) είναι μια λειτουργία που χρησιμοποιεί έναν αισθητήρα κάμερας στο πάνω άκρο του μπροστινού παρμπρίζ για να ανιχνεύει τη δέσμη των προβολέων των επερχόμενων οχημάτων ή τα πίσω φώτα των προπορευόμενων οχημάτων, και στη συνέχεια μεταβαίνει από τη μεγάλη στη μεσαία σκάλα. Η λειτουργία μπορεί επίσης να συνυπολογίσει τα φώτα του δρόμου.

Αυτοκίνητο με προβολείς αλογόνου

Ο φωτισμός επιστρέφει στη μεγάλη σκάλα περίπου ένα δευτερόλεπτο αφότου ο αισθητήρας της κάμερας δεν ανιχνεύει πλέον τις δέσμες προβολέων από επερχόμενα οχήματα ή τα πίσω φώτα από προπορευόμενα οχήματα.

Αυτοκίνητο με προβολείς Active Xenon

Αν η Ενεργή μεγάλη σκάλα διαθέτει δυνατότητα ενεργοποίησης/απενεργοποίησης, τότε ο φωτισμός επιστρέφει στη μεγάλη σκάλα περίπου ένα δευτερόλεπτο αφότου ο αισθητήρας της κάμερας δεν ανιχνεύει πλέον τις δέσμες προβολέων από επερχόμενα οχήματα ή τα πίσω φώτα των προπορευόμενων οχημάτων.

Αν η Ενεργή μεγάλη σκάλα διαθέτει προσαρμοζόμενη λειτουργία, τότε, σε αντίθεση με ό,τι συμβαίνει κατά τη συμβατική λειτουργία αντιθαµβωτικής προστασίας, η φωτεινή δέσμη συνεχίζει με τη μεγάλη σκάλα και στις δύο πλευρές των επερχόμενων ή των προπορευόμενων οχημάτων - μόνο το μέρος της φωτεινής δέσμης που είναι στραμμένο απευθείας προς το όχημα μειώνεται ως προς την έντασή του.

P3-1320-x60-Princip Active High Beam (AHBC2)
Προσαρμοζόμενη λειτουργία: Μεσαία σκάλα στραμμένη απευθείας προς τα επερχόμενα οχήματα, αλλά συνεχής μεγάλη σκάλα και στις δύο πλευρές του οχήματος.

Ο φωτισμός επιστρέφει σε πλήρη μεγάλη σκάλα περίπου ένα δευτερόλεπτο αφότου ο αισθητήρας της κάμερας δεν ανιχνεύει πλέον τις δέσμες προβολέων από επερχόμενα οχήματα ή τα πίσω φώτα από προπορευόμενα οχήματα.

Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία AHB όταν ο διακόπτης προβολέων βρίσκεται στη θέση P3-1220 Symbol AUTO in light switch module (με την προϋπόθεση ότι δεν έχει απενεργοποιηθεί στο σύστημα του μενού MY CAR, βλ. MY CAR).

P3-1346-s+v60+70+80 Active High Beam toggling
Μοχλοδιακόπτης και διακόπτης προβολέων στη θέση AUTO.

Η λειτουργία μπορεί να ενεργοποιηθεί ενώ οδηγείτε σε σκοτάδι με ταχύτητα περίπου 20 km/h (12 mph) ή μεγαλύτερη.

Για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τη λειτουργία AHB, μετακινήστε τον αριστερό μοχλοδιακόπτη προς το τιμόνι έως την τερματική θέση και αφήστε τον. Τυχόν απενεργοποίηση όταν η μεγάλη σκάλα είναι αναμμένη σημαίνει ότι τα φώτα ανάβουν απευθείας στη μεσαία σκάλα.

Αυτοκίνητο με αναλογικό πίνακα οργάνων

Όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία AHB, ανάβει η λυχνία P3/P4-1320--Symbol AHB activated στον πίνακα οργάνων.

Όταν είναι αναμμένη η μεγάλη σκάλα, στον πίνακα οργάνων ανάβει επίσης η λυχνία Symbol helljus - text. Αυτό ισχύει επίσης για τους προβολείς Active Xenon αν η ένταση της μεγάλης σκάλας έχει μειωθεί κατά ένα μέρος, δηλ. μόλις η φωτεινή δέσμη ανάψει με λίγο μεγαλύτερη ένταση από τη μεσαία σκάλα.

Αυτοκίνητο με ψηφιακό πίνακα οργάνων

Όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία AHB, στον πίνακα οργάνων ανάβει η λυχνία P3/P4-1320--Symbol AHB activated με λευκό χρώμα.

Όταν η μεγάλη σκάλα είναι αναμμένη, το χρώμα της λυχνίας γίνεται μπλε. Αυτό ισχύει επίσης για τους προβολείς Active Xenon αν η ένταση της μεγάλης σκάλας έχει μειωθεί κατά ένα μέρος, δηλ. μόλις η φωτεινή δέσμη ανάψει με λίγο μεγαλύτερη ένταση από τη μεσαία σκάλα.

Χειροκίνητος χειρισμός

 Σημείωση

Διατηρείτε την επιφάνεια του παρμπρίζ μπροστά από τον αισθητήρα της κάμερας καθαρή, χωρίς πάγο, χιόνι, θάμπωμα και βρομιά.

Μην κολλάτε και μην τοποθετείτε τίποτε στο παρμπρίζ μπροστά από τον αισθητήρα της κάμερας, διότι αυτό μπορεί να μειώσει την αποτελεσματικότητα ή να εμποδίσει τη λειτουργία ενός ή περισσότερων συστημάτων που εξαρτώνται από την κάμερα.

Εάν στην οθόνη του πίνακα οργάνων εμφανιστεί το μήνυμα Ενεργη μεγάλη σκάλα προσωρινά μη διαθέσιμη Ενεργοποιήστε χειροκίν., η εναλλαγή μεταξύ μεγάλης και μεσαίας σκάλας πρέπει να γίνει χειροκίνητα. Ωστόσο, ο διακόπτης προβολέων μπορεί να παραμείνει στη θέση P3-1220 Symbol AUTO in light switch module. Το ίδιο ισχύει αν εμφανίζεται το μήνυμα Οι αισθητήρες παρμπρίζ παρεμποδίζονται Βλ. εγχειρίδιο και η λυχνία P3/P4-1320-Symbol Vindrutesensorer täckta. Η λυχνία P3/P4-1320--Symbol AHB activated σβήνει όταν εμφανίζονται αυτά τα μηνύματα.

Η λειτουργία AHB μπορεί να είναι προσωρινά μη διαθέσιμη π.χ. σε πυκνή ομίχλη ή έντονη βροχόπτωση. Όταν η λειτουργία AHB καταστεί διαθέσιμη ξανά ή όταν οι αισθητήρες του παρμπρίζ δεν καλύπτονται πλέον, το μήνυμα σβήνει και ανάβει η λυχνία P3/P4-1320--Symbol AHB activated.

 Προειδοποίηση

Η λειτουργία AHB είναι ένα βοήθημα για τη χρήση της βέλτιστης φωτεινής δέσμης όταν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές.

Ο οδηγός είναι αυτός(-ή) που φέρει πάντοτε την ευθύνη για τη χειροκίνητη μετάβαση ανάμεσα στη μεγάλη και τη μεσαία σκάλα όταν απαιτείται από τις κυκλοφοριακές ή καιρικές συνθήκες.

 Σημαντικό

Παραδείγματα περιπτώσεων που μπορεί να χρειάζεται η χειροκίνητη εναλλαγή μεταξύ μεγάλης και μεσαίας σκάλας:

 • Σε έντονη βροχόπτωση ή πυκνή ομίχλη
 • Σε βροχόπτωση με χαμηλές θερμοκρασίες
 • Σε χιονοθύελλες ή λασπόχιονο
 • Στο λυκόφως
 • Κατά την οδήγηση σε σημεία με ανεπαρκή φωτισμό
 • Όταν ο φωτισμός στην κυκλοφορία μπροστά από το όχημα είναι ανεπαρκής
 • Εάν υπάρχουν πεζοί πάνω ή δίπλα στο δρόμο
 • Εάν υπάρχουν αντικείμενα υψηλής ανακλαστικότητας όπως σήματα στο δρόμο
 • Όταν τα φώτα από τα επερχόμενα οχήματα εμποδίζονται π.χ. από προστατευτική μπάρα
 • Όταν υπάρχει κυκλοφορία οχημάτων σε δρόμους που συνδέονται με το δρόμο που κινείστε
 • Στην πλαγιά ενός λόφου ή σε κοίλωμα
 • Σε κλειστές στροφές.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους περιορισμούς του αισθητήρα της κάμερας, βλ. Σύστημα προειδοποίησης σύγκρουσης* - περιορισμοί αισθητήρα κάμερας.

 1. * Προαιρετικός εξοπλισμός/αξεσουάρ.