Αναλογικός πίνακας οργάνων - επισκόπηση

Η οθόνη πληροφοριών του πίνακα οργάνων εμφανίζει πληροφορίες για ορισμένες από τις λειτουργίες του αυτοκινήτου, καθώς και μηνύματα.

Οθόνη πληροφοριών

P3-1320 Information display, DIM STD-Line
Οθόνη πληροφοριών, αναλογικός πίνακας οργάνων.

Στην οθόνη πληροφοριών του πίνακα οργάνων εμφανίζονται πληροφορίες σχετικά με ορισμένες από τις λειτουργίες του αυτοκινήτου, π.χ. Cruise control, υπολογιστής ταξιδίου καθώς και μηνύματα. Οι πληροφορίες απεικονίζονται με τη μορφή συμβόλων και κειμένου. Περαιτέρω περιγραφές παρατίθενται στις ενότητες για τις λειτουργίες που χρησιμοποιούν την οθόνη.

Δείκτες και ενδεικτικές λυχνίες

P3-1320 Information display, gauges, DIM STD-Line
 1. Ikon röd cirkel 1Δείκτης στάθμης καυσίμου. Όταν ο δείκτης κατέβει στη μία λευκή γραμμή1, ανάβει η κίτρινη ενδεικτική λυχνία χαμηλής στάθμης στο ρεζερβουάρ. Βλ. επίσης Υπολογιστής ταξιδίου και Ανεφοδιασμός καυσίμου.
 2. Ikon röd cirkel 2Eco meter. Αυτός ο δείκτης δείχνει πόσο οικονομικά οδηγείται το αυτοκίνητο. Όσο μεγαλύτερη είναι η ένδειξη στην κλίμακα, τόσο πιο οικονομικά οδηγείται το αυτοκίνητο.
 3. Ikon röd cirkel 3Ταχύμετρο
 4. Ikon röd cirkel 4Στροφόμετρο. Δείχνει τις στροφές του κινητήρα σε χιλιάδες στροφές ανά λεπτό (σαλ).
 5. Ikon röd cirkel 5Ένδειξη αλλαγής σχέσεων2/Ένδειξη θέσης σχέσης μετάδοσης3 Βλ. επίσης Ένδειξη αλλαγής σχέσεων*, Αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων -- Geartronic* ή Αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων -- Powershift*.

Ενδεικτικές και προειδοποιητικές λυχνίες

P3-1320 Information display, control and warning symbols, DIM STD-Line
Ενδεικτικές και προειδοποιητικές λυχνίες, αναλογικός πίνακας οργάνων.
 1. Ikon röd cirkel 1Ενδεικτικές λυχνίες
 2. Ikon röd cirkel 2Ενδεικτικές και προειδοποιητικές λυχνίες
 3. Ikon röd cirkel 3Προειδοποιητικές λυχνίες4

Έλεγχος λειτουργίας

Όλες οι ενδεικτικές και προειδοποιητικές λυχνίες εκτός από τα σύμβολα στο κέντρο της οθόνης πληροφοριών, ανάβουν όταν το κλειδί είναι στη θέση II ή όταν εκκινείται ο κινητήρας. Μόλις ο κινητήρας τεθεί σε λειτουργία, όλες οι λυχνίες πρέπει να σβήσουν εκτός από τη λυχνία του χειρόφρενου που σβήνει µόνο όταν λύσετε το χειρόφρενο.

Εάν ο κινητήρας δεν τεθεί σε λειτουργία ή εάν ο έλεγχος λειτουργίας πραγματοποιηθεί όταν ο διακόπτης ανάφλεξης βρίσκεται στη θέση II, τότε όλες οι λυχνίες σβήνουν εντός λίγων δευτερολέπτων εκτός από τη λυχνία, που υποδεικνύει βλάβη στο σύστημα εκπομπών καυσαερίων και τη λυχνία χαμηλής πίεσης λαδιού.

 1. 1 Όταν το μήνυμα "Αυτονομία ρεζερβουάρ:" στην οθόνη αρχίσει να δείχνει "----", το χρώμα της ένδειξης γίνεται κόκκινο.
 2. 2 Μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων.
 3. 3 Αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων.
 4. * Προαιρετικός εξοπλισμός/αξεσουάρ.
 5. 4 Σε ορισμένες εκδόσεις κινητήρα δεν υπάρχουν συστήματα προειδοποίησης για απώλεια πίεσης λαδιού. Στα αυτοκίνητα με αυτές τις εκδόσεις κινητήρα δεν χρησιμοποιείται η ένδειξη χαμηλής πίεσης λαδιού. Η προειδοποίηση χαμηλής στάθμης λαδιού εμφανίζεται με τη μορφή κειμένου στην οθόνη. Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. Λάδι κινητήρα - γενικά.