Παραλλαγές στάθμευσης με το Park Assist Pilot

Το Park Assist Pilot PAP1 μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τις παρακάτω διαφορετικές περιπτώσεις στάθμευσης.

Παράλληλη στάθμευση

P5-1507-Parallel parking PAP
Η αρχή λειτουργίας της παράλληλης στάθμευσης.
Η PAP σταθμεύει το αυτοκίνητο ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:
  1. Εντοπίζεται θέση στάθμευσης και μετρώνται οι διαστάσεις της.
  2. Το σύστημα κατευθύνει το αυτοκίνητο μέσα στη θέση στάθμευσης με την όπισθεν.
  3. Το αυτοκίνητο παίρνει θέση μέσα στον χώρο στάθμευσης με κινήσεις εμπρός/πίσω.

Χρησιμοποιώντας τη λειτουργία Έξοδος από θέση σταθμ., το σύστημα PAP μπορεί επίσης να βοηθήσει ένα παράλληλα σταθμευμένο αυτοκίνητο να βγει από τον χώρο στάθμευσης – βλ. ενότητα με επικεφαλίδα "Έξοδος από τον χώρο στάθμευσης με ενεργό Park Assist Pilot".

Κάθετη στάθμευση

P5-1507-Perpendicular parking PAP
Αρχή λειτουργίας για την κάθετη στάθμευση.
Η PAP σταθμεύει το αυτοκίνητο ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:
  1. Εντοπίζεται θέση στάθμευσης και μετρώνται οι διαστάσεις της.
  2. Το αυτοκίνητο οδηγείται μέσα στη θέση στάθμευσης κατά την οπισθοπορεία και παίρνει θέση μέσα στον χώρο στάθμευσης με κινήσεις εμπρός/πίσω.

 Σημείωση

Η λειτουργία PAP Έξοδος από θέση σταθμ. δεν μπορεί να βοηθήσει ένα κάθετα σταθμευμένο αυτοκίνητο να βγει από τον χώρο στάθμευσης - η λειτουργία πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο όταν το αυτοκίνητο είναι σταθμευμένο παράλληλα.
  1. 1 Park Assist Pilot

Βοήθησε αυτό;