Εσωτερικός καθρέπτης

Ο εσωτερικός καθρέπτης και οι εξωτερικοί καθρέπτες παρέχουν στον οδηγό καλύτερη ορατότητα προς τα πίσω.

Εσωτερικός καθρέπτης

Μπορείτε να ρυθμίσετε εύκολα τον εσωτερικό καθρέπτη, γυρίζοντάς τον προς τα κάτω χειροκίνητα. Ο εσωτερικός καθρέπτης μπορεί να εξοπλιστεί με HomeLink*, αυτόματη λειτουργία αντιθαµβωτικής προστασίας* και πυξίδα*.

Εξωτερικοί καθρέπτες

 Προειδοποίηση

Και οι καθρέπτες έχουν κυρτό κρύσταλλο για βέλτιστη ορατότητα. Ενδέχεται τα αντικείμενα που βλέπετε στον καθρέπτη να φαίνονται ότι βρίσκονται σε μεγαλύτερη απόσταση από την πραγματική.

Μπορείτε να ρυθμίσετε τους εξωτερικούς καθρέπτες με το joystick που υπάρχει στο πλαίσιο χειριστηρίων στην πόρτα του οδηγού. Υπάρχει επίσης μια σειρά από αυτόματες ρυθμίσεις που μπορούν επίσης να συνδεθούν με τα κουμπιά της λειτουργίας μνήμης για το ηλεκτροκίνητο κάθισμα*.

  1. * Προαιρετικός εξοπλισμός/αξεσουάρ.

Βοήθησε αυτό;