Κλείδωμα τιμονιού

Η κλειδαριά του τιμονιού καθιστά δύσκολη τη διεύθυνση του αυτοκίνητου αν, για παράδειγμα, κλαπεί. Μπορεί να ακούσετε έναν μηχανικό θόρυβο κατά το κλείδωμα ή το ξεκλείδωμα του τιμονιού.

Ενεργοποίηση της κλειδαριάς τιμονιού

Η κλειδαριά του τιμονιού ενεργοποιείται όταν κλειδώνετε το αυτοκίνητο απ' έξω και ο κινητήρας είναι σβηστός. Αν αφήσετε το αυτοκίνητο ξεκλείδωτο, η κλειδαριά του τιμονιού θα ενεργοποιηθεί αυτόματα μετά από λίγο.

Απενεργοποίηση της κλειδαριάς τιμονιού

Η κλειδαριά του τιμονιού απενεργοποιείται όταν ξεκλειδώνετε το αυτοκίνητο απ' έξω. Αν το αυτοκίνητο δεν κλειδωθεί, η κλειδαριά του τιμονιού θα παραμείνει απενεργοποιημένη αν το τηλεχειριστήριο-κλειδί βρίσκεται μέσα στον χώρο επιβατών και το αυτοκίνητο εκκινηθεί.

Βοήθησε αυτό;