Περιορισμοί για τη λειτουργία Lane assistance

Σε συγκεκριμένες δύσκολες συνθήκες, η λειτουργία Lane Assistance μπορεί να δυσκολευτεί να βοηθήσει τον οδηγό σωστά. Σε τέτοιες περιπτώσεις, συνιστάται να απενεργοποιείτε αυτή τη λειτουργία.
Παραδείγματα τέτοιων περιπτώσεων είναι:
  • οδικά έργα
  • χειμερινές οδικές συνθήκες
  • κακό οδόστρωμα
  • πολύ δυναμικό στιλ οδήγησης
  • κακές καιρικές συνθήκες με περιορισμένη ορατότητα
  • δρόμοι με ασαφείς ή ανύπαρκτες διαγραμμίσεις πλευρικές διαγραμμίσεις.
  • σαφείς ακμές ή γραμμές εκτός από τις πλευρικές διαγραμμίσεις της λωρίδας κυκλοφορίας
  • όταν το υδραυλικό τιμόνι λειτουργεί με μειωμένη υποβοήθηση - π.χ. στη διάρκεια ψύξης λόγω υπερθέρμανσης (βλ. ενότητα "Σύστημα διεύθυνσης μεταβλητής υποβοήθησης").

 Σημείωση

Η λειτουργία χρησιμοποιεί τη μονάδα κάμερας του αυτοκινήτου, που έχει ορισμένους γενικούς περιορισμούς, βλ. ενότητα "Περιορισμοί για τη μονάδα κάμερας".

Βοήθησε αυτό;