Αλλαγή σχέσης με τα χειριστήρια αλλαγής ταχυτήτων στο τιμόνι*

Τα χειριστήρια αλλαγής ταχυτήτων στο τιμόνι συνεπικουρούν τον επιλογέα ταχυτήτων και σας επιτρέπουν να αλλάζετε σχέσεις χειροκίνητα χωρίς να παίρνετε τα χέρια σας από το τιμόνι.

Ενεργοποίηση των χειριστηρίων αλλαγής ταχυτήτων στο τιμόνι

Για να μπορέσετε να αλλάξετε σχέσεις από τα χειριστήρια αυτά στο τιμόνι, πρέπει πρώτα να τα έχετε ενεργοποιήσει:

Τραβήξτε ένα από τα χειριστήρια αλλαγής ταχυτήτων προς το τιμόνι.
Ένας αριθμός στην οθόνη του οδηγού δείχνει την τρέχουσα σχέση.
P5-1519-XC90-Gear mode D in driver display
Οθόνη του οδηγού κατά την αλλαγή σχέσης με τα χειριστήρια αλλαγής ταχυτήτων στο τιμόνι.

Στη θέση M, τα χειριστήρια αλλαγής ταχυτήτων στο τιμόνι ενεργοποιούνται αυτόματα.

P5-1507-XC90- manual gear ind driver display
Οθόνη του οδηγού κατά την αλλαγή σχέσης από τα χειριστήρια αλλαγής ταχυτήτων στο τιμόνι στη λειτουργία χειροκίνητης αλλαγής σχέσεων.

Μετάβαση

Για να επιλέξετε την αμέσως επόμενη σχέση:

Τραβήξτε ένα από τα χειριστήρια αλλαγής ταχυτήτων στο τιμόνι προς τα πίσω - προς το τιμόνι - και αφήστε το.
P5-1507-gear shift paddels
  1. P5-Icon red circle 1"-": Επιλέγει την αμέσως μικρότερη σχέση.
  2. P5-Icon red circle 2"+": Επιλέγει την αμέσως μεγαλύτερη σχέση.

Η σχέση αλλάζει με κάθε τράβηγμα του χειριστηρίου αλλαγής σχέσεων με την προϋπόθεση ότι οι στροφές του κινητήρα δεν υπερβαίνουν το επιτρεπόμενο εύρος στροφών.

Μετά από κάθε αλλαγή σχέσης, η ένδειξη στην οθόνη του οδηγού αλλάζει δείχνοντας την τρέχουσα σχέση.

Απενεργοποίηση της λειτουργίας

Χειροκίνητη απενεργοποίηση στη θέση D.

Για να απενεργοποιήσετε τα χειριστήρια αλλαγής ταχυτήτων στο τιμόνι, τραβήξτε το δεξί χειριστήριο (+) προς το τιμόνι και κρατήστε το σε αυτή τη θέση μέχρι ο αριθμός της τρέχουσας σχέσης στην οθόνη του οδηγού να σβήσει.

Αυτόματη απενεργοποίηση

Στη θέση D, τα χειριστήρια αλλαγής ταχυτήτων στο τιμόνι απενεργοποιούνται μετά από λίγο αν δεν χρησιμοποιηθούν. Ως ένδειξη, ο αριθμός της τρέχουσας σχέσης σβήνει. Εξαίρεση αποτελεί η πέδηση από τον κινητήρα - σε αυτή την περίπτωση τα χειριστήρια αλλαγής ταχυτήτων στο τιμόνι ενεργοποιούνται όσο επενεργεί η πέδηση από τον κινητήρα.

Στη θέση M δεν υπάρχει αυτόματη απενεργοποίηση.

  1. * Προαιρετικός εξοπλισμός/αξεσουάρ.

Βοήθησε αυτό;