Έναρξη και απενεργοποίηση της λειτουργίας διατήρησης ευχάριστης θερμοκρασίας κατά τη στάθμευση*

Η λειτουργία διατήρησης ευχάριστης θερμοκρασίας διατηρεί το κλίμα στον χώρο επιβατών μετά από την οδήγηση. Η λειτουργία μπορεί να αξιοποιήσει την άμεση έναρξη από την κεντρική οθόνη.
P5-1646–Climate–Button climate comfort
Κουμπί για τη λειτουργία διατήρησης ευχάριστης θερμοκρασίας στην καρτέλα Σύστ κλιματ στάθμ στην προβολή κλιματισμού.
Ανοίξτε την προβολή κλιματισμού στην κεντρική οθόνη.
Επιλέξτε την καρτέλα Σύστ κλιματ στάθμ.
Πατήστε το κουμπί Διατήρ. κλίματος άνεσης.
Η λειτουργία διατήρησης ευχάριστης θερμοκρασίας ενεργοποιείται/απενεργοποιείται και το κουμπί φωτίζεται/σβήνει.

 Σημείωση

Η έναρξη της λειτουργίας διατήρησης ευχάριστης θερμοκρασίας δεν είναι εφικτή, αν δεν απομένει αρκετή θερμότητα στον κινητήρα για να διατηρηθεί το κλίμα στον χώρο επιβατών ή αν η εξωτερική θερμοκρασία υπερβαίνει τους 20°C (68°F) περίπου.

 Σημείωση

Η λειτουργία διατήρησης ευχάριστης θερμοκρασίας απενεργοποιείται όταν το αυτοκίνητο κλειδωθεί απ' έξω, για να αποφευχθεί η χρήση υπολειπόμενης θερμότητας άσκοπα. Σκοπός της λειτουργίας είναι να διατηρηθεί η ευχάριστη θερμοκρασία όταν ο οδηγός ή ο συνοδηγός παραμένουν μέσα στο αυτοκίνητο.
  1. * Προαιρετικός εξοπλισμός/αξεσουάρ.

Βοήθησε αυτό;