Ελάχιστος επιτρεπόμενος δείκτης φορτίου ελαστικών και δείκτης ταχύτητας ελαστικών

Στον παρακάτω πίνακα αναγράφεται ο δείκτης κατώτατου επιτρεπόμενου φορτίου (LI) και ταχύτητας (SS).
Κινητήρας

μηχ./

αυτ.

Κατώτατος επιτρεπόμενος δείκτης φορτίου (LI)1Κατώτατος επιτρεπόμενος δείκτης ταχύτητας (SS)2
T5 B4204T23αυτ.93 (953)V
T6 AWD B4204T27αυτ.93 (953)W
T6 AWD B4204T29αυτ.93 (953)W
D3 D4204T16μηχ.93 (953)H
D3 D4204T16αυτ.93 (953)H
D4 D4204T14μηχ.93 (953)V
D4 D4204T14αυτ.93 (953)V
  1. 1 Ο δείκτης φορτίου των ελαστικών πρέπει να είναι μεγαλύτερος ή ίσος αυτού που αναγράφεται στον πίνακα.
  2. 2 Ο δείκτης ταχύτητας των ελαστικών πρέπει να είναι μεγαλύτερος ή ίσος αυτού που αναγράφεται στον πίνακα.
  3. 3 Πρόσθετο φορτίο (Extra Load).