Εκτεινόμενοι/πτυσσόμενοι κοτσαδόροι*

Ο εκτεινόμενος/πτυσσόμενος κοτσαδόρος είναι πάντοτε εύκολα προσβάσιμος και εύκολα εκτεινόμενος ή πτυσσόμενος, όπως απαιτείται. Συμπτυγμένος ο κοτσαδόρος είναι τελείως κρυμμένος.

 Προειδοποίηση

Ακολουθείτε τις οδηγίες για τη σύμπτυξη και την επέκταση του κοτσαδόρου προσεκτικά.

Επέκταση του κοτσαδόρου

 Προειδοποίηση

Μην στέκεστε κοντά στον προφυλακτήρα στο κέντρο πίσω από το αυτοκίνητο κατά την επέκταση του κοτσαδόρου.
P5-1817-V60-Back seat - Buttons for power folding

Ανοίξτε την πόρτα του χώρου αποσκευών. Στην πίσω δεξιά πλευρά του χώρου αποσκευών, υπάρχει ένα κουμπί για την έκταση/σύμπτυξη του κοτσαδόρου. Η λειτουργία έκτασης είναι ενεργή, όταν η ενδεικτική λυχνία στο κουμπί είναι αναμμένη σταθερά με πορτοκαλί χρώμα.

P5-1507 Swivable tow bar folding

Πατήστε και αφήστε το κουμπί - η έκταση του κοτσαδόρου μπορεί να μην αρχίσει αν πατήσετε το κουμπί παρατεταμένα.

Ο κοτσαδόρος εκτείνεται προς τα έξω και κάτω στη θέση απασφάλισης - η ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει με πορτοκαλί χρώμα.

 Προειδοποίηση

Μην πατάτε το κουμπί έκτασης/σύμπτυξης, αν στον κοτσαδόρο υπάρχει συνδεδεμένο τρέιλερ.

 Σημείωση

Ο κοτσαδόρος πρέπει να ολοκληρώσει τη διαδικασία επέκτασης για να μπορέσει να μετακινηθεί στη συνέχεια στη θέση ασφάλισης. Αυτή η διαδικασία μπορεί να διαρκέσει αρκετά δευτερόλεπτα. Αν ο κοτσαδόρος δεν στερεωθεί στη θέση ασφάλισης, περιμένετε μερικά δευτερόλεπτα και προσπαθήστε ξανά.
P5-1507 Swivable tow bar fully folded

Μετακινήστε τον κοτσαδόρο στην τερματική του θέση, όπου ασφαλίζει στη θέση του - η ενδεικτική λυχνία ανάβει σταθερά με πορτοκαλί χρώμα.

Ο κοτσαδόρος είναι έτοιμος για χρήση.

 Προειδοποίηση

Φροντίστε να στερεώστε το συρματόσχοινο ασφαλείας του τρέιλερ στο σχετικό βραχίονα.

 Σημείωση

Η λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας ενεργοποιείται μετά από λίγο και η ενδεικτική λυχνία σβήνει. Το σύστημα επανενεργοποιείται αν κλείσετε και ανοίξετε την πόρτα του χώρου αποσκευών. Αυτό ισχύει κατά τη σύμπτυξη ή την έκταση του κοτσαδόρου.

Αν το αυτοκίνητο ανιχνεύσει ηλεκτρικά συνδεδεμένο τρέιλερ, η ενδεικτική λυχνία σταματά να μένει σταθερά αναμμένη.

Σύμπτυξη του κοτσαδόρου

 Σημαντικό

Βεβαιωθείτε ότι στον ρευματοδότη δεν υπάρχει τοποθετημένο βύσμα ή αντάπτορας, όταν ο κοτσαδόρος συμπτύσσεται.

Ανοίξτε την πόρτα του χώρου αποσκευών. Πατήστε και αφήστε το κουμπί στην πίσω δεξιά πλευρά του χώρου αποσκευών - η σύμπτυξη μπορεί να μην αρχίσει αν πατήσετε το κουμπί παρατεταμένα.

Ο κοτσαδόρος χαμηλώνει αυτόματα στη θέση απασφάλισης - η ενδεικτική λυχνία στο κουμπί αναβοσβήνει με πορτοκαλί χρώμα.
P5-1507 Swivable towbar and tow bar switch (retract)

Ασφαλίστε τον κοτσαδόρο, μετακινώντας τον πίσω στη θέση σύμπτυξης, όπου ασφαλίζει.

Η ενδεικτική λυχνία θα παραμείνει σταθερά αναμμένη, αν ο κοτσαδόρος συμπτυχθεί σωστά.

P5-1507 Swivable towbar and tow bar switch (retracted)
  1. * Προαιρετικός εξοπλισμός/αξεσουάρ.

Βοήθησε αυτό;