Ενημέρωση εφαρμογών

Οι εφαρμογές (app) μπορούν να ενημερωθούν, όταν το αυτοκίνητο είναι συνδεδεμένο στο διαδίκτυο.

 Σημείωση

Η λήψη (download) δεδομένων μπορεί να επηρεάσει άλλες υπηρεσίες που μεταδίδουν δεδομένα, π.χ. διαδικτυακό ραδιόφωνο. Αν η επίδραση στις άλλες υπηρεσίες είναι ενοχλητική, τότε μπορείτε να διακόψετε τη λήψη (download). Εναλλακτικά, μπορείτε να απενεργοποιήσετε ή να διακόψετε τις υπόλοιπες υπηρεσίες.

 Σημείωση

Κατά τη λήψη (download) μέσω τηλεφώνου, προσέχετε ιδιαίτερα τη χρέωση κίνησης δεδομένων.

Αν μια εφαρμογή χρησιμοποιείται στη διάρκεια μιας ενημέρωσης που βρίσκεται σε εξέλιξη, θα επανεκκινηθεί για να ολοκληρωθεί η εγκατάσταση.

Ενημέρωση όλων

Ανοίξτε την εφαρμογή Κέντρο λήψ (download) στην προβολή εφαρμογών.

P5-1617-Icon-App screen-OTA
Επιλέξτε Εγκατάσταση όλων.
Η ενημέρωση αρχίζει.

Ενημέρωση ορισμένων

Ανοίξτε την εφαρμογή Κέντρο λήψ (download) στην προβολή εφαρμογών.
Επιλέξτε Ενημερώσεις εφαρμογών για να ανοίξει μια λίστα με όλες τις διαθέσιμες ενημερώσεις.
Εντοπίστε την εφαρμογή που θέλετε και επιλέξτε Εγκτστ.
Η ενημέρωση αρχίζει.

Βοήθησε αυτό;