Υπολογιστής ταξιδίου

Ο υπολογιστής ταξιδίου του αυτοκινήτου καταγράφει τιμές όπως π.χ. απόσταση, κατανάλωση καυσίμου και μέση ταχύτητα, ενώ οδηγείτε.

Για να διευκολυνθεί η οικονομική οδήγηση, υπάρχουν καταγραμμένες πληροφορίες τόσο για τη στιγμιαία όσο και για τη μέση κατανάλωση καυσίμου. Οι πληροφορίες από τον υπολογιστή ταξιδίου μπορούν να εμφανιστούν στην κεντρική οθόνη.

P5-1546-XC90-Overview trip computer values in DIM 12"
Οθόνη οδηγού 12 ιντσών*.
P5-15w46- XC90 Overview trip computer values in DIM 8"
Οθόνη οδηγού 8 ιντσών

Ο υπολογιστής ταξιδίου περιλαμβάνει τους παρακάτω μετρητές:

  • Χιλιομετρητής
  • Χιλιομετρητής
  • Στιγμιαία κατανάλωση καυσίμου
  • Αυτονομία
  • Tourist - εναλλακτικό ταχύμετρο

Μπορείτε να αλλάξετε τις μονάδες μέτρησης απόστασης, ταχύτητας, κ.λπ. από τις ρυθμίσεις συστήματος στην κεντρική οθόνη.

Χιλιομετρητής

Υπάρχουν δύο μερικοί χιλιομετρητές, ο TΜ και ο TΑ.

Ο TΜ μπορεί να μηδενιστεί χειροκίνητα και ο TΑ μηδενίζεται αυτόματα, αν το αυτοκίνητο δεν χρησιμοποιηθεί τουλάχιστον επί τέσσερις ώρες.

Οι παρακάτω πληροφορίες καταχωρούνται ενώ οδηγείτε:

  • Χιλιομετρική απόσταση
  • Χρόνος οδήγησης
  • Μέση ταχύτητα
  • Μέση κατανάλωση καυσίμου.

Οι τιμές ισχύουν από τον τελευταίο μηδενισμό του χιλιομετρητή.

Χιλιομετρητής

Ο χιλιομετρητής καταγράφει τη συνολική απόσταση που έχει διανύσει το αυτοκίνητο. Αυτή η τιμή δεν μπορεί να μηδενιστεί.

Στιγμιαία κατανάλωση καυσίμου

Αυτός ο δείκτης δείχνει την τρέχουσα κατανάλωση καυσίμου του αυτοκινήτου. Η τιμή ενημερώνεται περίπου κάθε δευτερόλεπτο.

Αυτονομία

Ο υπολογιστής ταξιδίου υπολογίζει την υπολειπόμενη χιλιομετρική απόσταση με το καύσιμο που απομένει στο ρεζερβουάρ.

Ο υπολογισμός βασίζεται στη μέση κατανάλωση καυσίμου κατά τα τελευταία 30 km (20 μίλια) και στην ωφέλιμη ποσότητα καυσίμου που απομένει στο ρεζερβουάρ.

όταν ο δείκτης δείχνει "----", δεν υπάρχει επαρκές καύσιμο για να μπορεί να υπολογιστεί η αυτονομία. Ανεφοδιάστε το αυτοκίνητο με καύσιμο το συντομότερο δυνατό.

 Σημείωση

Μπορεί να υπάρχει μια μικρή απόκλιση στην ένδειξη, αν αλλάξετε τον τρόπο που οδηγείτε.

Όταν οδηγείτε οικονομικά, η απόσταση που μπορεί να διανύσει το όχημα είναι γενικά μεγαλύτερη.

Tourist - εναλλακτικό ταχύμετρο

Το εναλλακτικό ψηφιακό ταχύμετρο καθιστά ευκολότερη την οδήγηση σε χώρες όπου τα σήματα ορίου ταχύτητας έχουν διαφορετική μονάδα μέτρησης από αυτή που εμφανίζεται στα όργανα του αυτοκινήτου.

Η ψηφιακή ένδειξη ταχύτητας εμφανίζεται τότε σε μονάδες μέτρησης αντίθετες από αυτές, που εμφανίζονται στο αναλογικό ταχύμετρο. Αν το αναλογικό ταχύμετρο είναι βαθμονομημένο σε mph, το ψηφιακό ταχύμετρο δείχνει την αντίστοιχη ταχύτητα σε km/h και αντίστροφα.

  1. * Προαιρετικός εξοπλισμός/αξεσουάρ.

Βοήθησε αυτό;