Σύνδεση του αυτοκινήτου στο διαδίκτυο μέσω τηλεφώνου με ενεργοποιημένο το Bluetooth

Δημιουργήστε μια σύνδεση στο διαδίκτυο μέσω Bluetooth, διαμοιράζοντας την πρόσβαση του κινητού σας τηλεφώνου στο διαδίκτυο και αποκτήστε πρόσβαση σε διάφορες online υπηρεσίες στο αυτοκίνητό σας.
Για να μπορέσει το αυτοκίνητο να συνδεθεί στο διαδίκτυο μέσω τηλεφώνου συνδεδεμένου μέσω Bluetooth, πρέπει πρώτα να έχει ήδη συνδεθεί το τηλέφωνο με το αυτοκίνητο μέσω Bluetooth.
Βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνό σας υποστηρίζει τη λειτουργία tethering και ότι η λειτουργία αυτή είναι ενεργοποιημένη. Αυτή η λειτουργία είναι γνωστή ως "tethering" στο iPhone και ως "προσωπικό hotspot" στα τηλέφωνα Android. Στο iPhone, η σελίδα του μενού "tethering" πρέπει να παραμείνει ανοικτή μέχρι να επιτευχθεί η σύνδεση στο διαδίκτυο.
Αν το τηλέφωνο έχει ήδη συνδεθεί μέσω Bluetooth, πατήστε Ρυθμίσεις στην επάνω προβολή στην κεντρική οθόνη.
Πατήστε ΕπικοινωνίαΣυσκευές Bluetooth.
Μαρκάρετε το πλαίσιο για Σύνδεση στο διαδίκτυο μέσω Bluetooth στο κείμενο με επικεφαλίδα Σύνδεση στο Διαδίκτυο.
Αν έχει χρησιμοποιηθεί άλλη πηγή σύνδεσης, επιβεβαιώστε την επιλογή για να αλλάξει η σύνδεση.
Το αυτοκίνητό σας έχει συνδεθεί πλέον στο διαδίκτυο μέσω του τηλεφώνου που είναι συνδεδεμένο μέσω Bluetooth.

 Σημείωση

Ο πάροχος υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας και δικτύου πρέπει να υποστηρίζει τη λειτουργία tethering (διαμοιρασμός της σύνδεσης στο διαδίκτυο) και η συνδρομή πρέπει να περιλαμβάνει πρόγραμμα δεδομένων.

 Σημείωση

Όταν χρησιμοποιείτε το Apple CarPlay, το αυτοκίνητο μπορεί να συνδεθεί στο διαδίκτυο μόνο μέσω Wi-Fi ή με το μόντεμ του αυτοκινήτου*.
  1. * Προαιρετικός εξοπλισμός/αξεσουάρ.

Βοήθησε αυτό;