Ονοματολογία διαστάσεων για τα ελαστικά

Κωδικός για τις διαστάσεις ελαστικού, τον δείκτη φορτίου και την κατηγορία ταχύτητας.

Το αυτοκίνητο φέρει έγκριση για ολόκληρο το όχημα με συγκεκριμένους συνδυασμούς ζαντών και ελαστικών.

Διαστάσεις

Σε όλα ελαστικά αναγράφονται οι διαστάσεις, όπως: 235/45 R18 98 W.

235

Πλάτος ελαστικού (mm)

45

Σχέση προφίλ και πλάτους του ελαστικού (%)
RΑκτινική ενίσχυση

18

Διάμετρος ζάντας σε ίντσες

98

Κωδικοί για το μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο ελαστικών, δείκτης φορτίου ελαστικών (LI)

W

Δείκτης μέγιστης επιτρεπόμενης ταχύτητας, δείκτης ταχύτητας (SS). (Σε αυτή την περίπτωση 270 km/h (168 mph).)

Δείκτης φορτίου

Κάθε ελαστικό έχει μια συγκεκριμένη φέρουσα ικανότητα, ένα δείκτη φορτίου (LI). Το βάρος του αυτοκινήτου καθορίζει τη φέρουσα ικανότητα που απαιτείται από τα ελαστικά.

Δείκτης ταχύτητας

Κάθε ελαστικό μπορεί να αντέξει μια συγκεκριμένη ανώτατη ταχύτητα. Ο δείκτης ταχύτητας ελαστικού, SS (Speed Symbol), πρέπει να αντιστοιχεί τουλάχιστον στην τελική ταχύτητα του αυτοκινήτου. Στον παρακάτω πίνακα αναγράφεται η μέγιστη επιτρεπόμενη ταχύτητα για κάθε δείκτη ταχύτητας (SS). Μόνη εξαίρεση σε αυτούς τους κανόνες αποτελούν τα χειμερινά ελαστικά 1, όπου μπορεί να χρησιμοποιηθεί μικρότερος δείκτης ταχύτητας. Εάν τοποθετηθούν τέτοια ελαστικά, δεν πρέπει να οδηγείτε το αυτοκίνητο με ταχύτητα μεγαλύτερη από το όριο ταχύτητας του ελαστικού (για παράδειγμα, ένα αυτοκίνητο με ελαστικά κατηγορίας Q δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 160 km/h (100 mph).) Η ανώτατη ταχύτητα του αυτοκινήτου εξαρτάται από τις οδικές συνθήκες, όχι από τον δείκτη ταχύτητας των ελαστικών.

 Σημείωση

Η μέγιστη επιτρεπόμενη ταχύτητα αναγράφεται στον πίνακα.
Q160 km/h (100 mph) (μόνο με χειμερινά ελαστικά)
T190 km/h (118 mph)
H210 km/h (130 mph)
V240 km/h (149 mph)
W270 km/h (168 mph)
Y300 km/h (186 mph)

 Προειδοποίηση

Ο κατώτατος επιτρεπόμενος δείκτης φορτίου (LI) και δείκτης ταχύτητας (SS) ελαστικών για κάθε αντίστοιχη έκδοση κινητήρα αναγράφονται στις προδιαγραφές, στο έντυπο εγχειρίδιο κατόχου. Αν χρησιμοποιηθεί ελαστικό με πολύ χαμηλό δείκτη φορτίου ή δείκτη ταχύτητας, μπορεί να υπερθερμανθεί και να καταστραφεί.
  1. 1 Με και χωρίς μεταλλικά καρφιά.

Βοήθησε αυτό;