Άνοιγμα και κλείσιμο του καπό κινητήρα

Το καπό κινητήρα μπορεί να ανοιχθεί χρησιμοποιώντας τη χειρολαβή στην καμπίνα επιβατών και μια χειρολαβή κάτω από το καπό.

Ανοίξτε το καπό του κινητήρα

P5-1507 Opening hood
P5-Icon red arrow 1Τραβήξτε τη χειρολαβή κοντά στα πεντάλ, για να απασφαλίσετε το καπό κινητήρα από την τελείως κλειστή θέση του.
P5-1717-V426-Opening hood with outer handle
P5-Icon red arrow 2Σαρώστε από αριστερά προς τα δεξιά στο άνοιγμα κάτω από το καπό του κινητήρα, μετακινήστε τη λαβή προς τα πάνω και προς το πλάι για να απασφαλίσει το καπό του κινητήρα από το μάνταλο του καπό και ανεβάστε το καπό.

Προειδοποίηση - το καπό δεν έχει κλείσει

P5-1507 Symbol General red

Όταν το καπό απασφαλιστεί, η προειδοποιητική λυχνία και τα γραφικά στην οθόνη του οδηγού θα ανάψουν και θα ακουστεί μια ηχητική υπενθύμιση. Αν το αυτοκίνητο αρχίσει να κυλά, θα επαναληφθεί ένα ηχητικό σήμα προειδοποίησης.

 Σημείωση

Αν η προειδοποιητική λυχνία ανάψει ή αν ηχήσει το προειδοποιητικό σήμα παρότι το καπό του κινητήρα έχει κλείσει σωστά, απευθυνθείτε σε ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Volvo.

Κλείστε το καπό του κινητήρα

Σπρώξτε το καπό προς τα κάτω μέχρι να αρχίσει να πέφτει από το βάρος του.
Όταν το καπό σταματήσει κόντρα στην καστάνια ασφάλισης, πιέστε το καπό για να κλείσει τελείως.

 Προειδοποίηση

Κίνδυνος τραυματισμού λόγω σύνθλιψης! Βεβαιωθείτε ότι η διαδρομή κλεισίματος κάτω από το καπό του κινητήρα δεν εμποδίζεται, διαφορετικά υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού ατόμων.

 Προειδοποίηση

Βεβαιωθείτε ότι το καπό του κινητήρα έχει ασφαλίσει σωστά όταν το κλείσετε. Το καπό του κινητήρα πρέπει να ασφαλίσει και στις δύο πλευρές με έναν ήχο.
P5-1617-S90/V90 Hood, slightly open
Το καπό του κινητήρα δεν είναι εντελώς κλειστό. Η εικόνα είναι απλοποιημένη - τα εξαρτήματα μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το μοντέλο του αυτοκινήτου.
P5-1617-S90/V90 Hood, closed
Καπό τελείως κλειστό. Η εικόνα είναι απλοποιημένη - τα εξαρτήματα μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το μοντέλο του αυτοκινήτου.

 Προειδοποίηση

Ποτέ μην οδηγείτε με το καπό του κινητήρα ανοικτό!

Αν υπάρχουν ενδείξεις ότι το καπό του κινητήρα δεν έχει κλείσει καλά ενώ οδηγείτε, σταματήστε αμέσως και κλείστε το.

Βοήθησε αυτό;