Αντικατάσταση λαμπτήρα

Οι προβολείς αλογόνου δεν είναι διαθέσιμοι για όλα τα μοντέλα και όλες τις αγορές. Για περισσότερες πληροφορίες, απευθυνθείτε στο Επίσημο Δίκτυο της Volvo.

Οι λαμπτήρες τύπου LED1 πρέπει να αντικαθίστανται σε συνεργείο. Συνιστάται να απευθυνθείτε σε ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Volvo.

 Σημείωση

Για πληροφορίες σχετικά με τους λαμπτήρες που δεν καλύπτονται σε αυτό το άρθρο, απευθυνθείτε σε έναν εξουσιοδοτημένο διανομέα της Volvo ή σε πιστοποιημένο τεχνικό σέρβις Volvo.

 Προειδοποίηση

Το ηλεκτρικό σύστημα του αυτοκινήτου πρέπει να βρίσκεται στη θέση 0 του διακόπτη ανάφλεξης όταν αντικαθιστάτε λαμπτήρες.

 Σημαντικό

Ποτέ μην ακουμπάτε τη γυάλινη επιφάνεια των λαμπτήρων με τα δάκτυλά σας. Η λιπαρότητα από τα δάχτυλά σας εξατμίζεται όταν θερμανθεί, καλύπτει το κάτοπτρο και στη συνέχεια προκαλεί ζημιά.

 Σημείωση

Αν, μετά την αντικατάσταση του σπασμένου λαμπτήρα, εξακολουθεί να εμφανίζεται μήνυμα σφάλματος, συνιστούμε να απευθυνθείτε σε ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Volvo.

 Σημείωση

Ορισμένες φορές, στο εσωτερικό των κρυστάλλων των προβολέων και των πίσω φώτων αναπτύσσεται υγρασία. Αυτό είναι φυσιολογικό, όλα τα εξωτερικά φώτα είναι σχεδιασμένα ώστε να αντέχουν σε αυτές τις συνθήκες. Οι υδρατμοί που σχηματίζονται συνήθως εξαερώνονται από το φωτιστικό σώμα όταν η λάμπα παραμείνει αναμμένη για κάποιο χρονικό διάστημα.
  1. 1 LED (Light Emitting Diode)

Βοήθησε αυτό;